Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2016

Beheerstichting molen ‘de Star’

 

Bestuurssamenstelling

 • Harm Knol, voorzitter.
 • Henk Hof, penningmeester.
 • Janet v.d. Sluis.
 • Gerard v.d. Holst, vicevoorzitter.
 • Karin Mijnheer namens de gemeente Hardenberg.
 • Bert de Ruiter.

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

Henny Haasjes doet de boodschappen. Hilda Winters verzorgt de ziekenbezoeken. Els Stuiver ondersteunt in administratieve zaken.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam dit jaar zesmaal bij elkaar. Vele zaken werden behandeld. Vaste agendapunten waren:

 • Bespreking met Arie Winters namens de klussenploeg van de molen.
 • Behandeling notulen en post.
 • Financiën.
 • Voortgang bouw motor/maalstoel en financiën hiervoor.
 • Bijzondere activiteiten bij de molen.

Alle onderwerpen werden in een open en positieve sfeer besproken.  De vergaderingen hadden een open karakter.

 

Afscheid secretaris Jantje Veneman:

Na circa 5 jaar heeft Jantje Veneman het besluit genomen om te stoppen in haar functie als secretaris van de Beheerstichting vanwege persoonlijke omstandigheden. Haar notulen waren uitstekend geformuleerd. Trouwheid en stiptheid waren kernwoorden voor Jantje Veneman. We zullen haar zeker missen.

Detlef notuleert totdat de vacature is ingevuld. Hij doet dit naar volle tevredenheid van het bestuur.

De vacature is nog niet ingevuld.

 

Vrijwilligers actief bij evenementen

Een groep vrijwilligers heeft voorafgaand aan activiteiten een aantal malen vergaderd.

Activiteiten waarbij de vrijwilligers met veel plezier werden ingeschakeld waren:

 

 • Nieuwjaarsborrel 030116.
 • Evaluatie bestuurszaken met onderwerpen als eigen functioneren als bestuur, commercieel denken, ontwikkeling motorhok in de molen, zoeken naar sponsors.
 • Vrijwilligersavond 26 april. Bespreking jaarverslag en tonen van de film van Hilco Hof over het Reestdal.
 • Nationale Molendagen 14 en 15 mei met broden bakken voor de verkoop en bij de koffie.
 • Roerige Reestdagen 22 mei. Voor het eerst moesten de bezoekers entree betalen bij en voor de Wheem.
 • Bezoek Staatsbosbeheer.
 • Overijsselse Molendag 10 september. Deze activiteit werd ontwikkeld met de Reestkamer en de Proefkamer onder het motto Kunst Culinair. Hoewel weinig bezoekers vanwege de warmte en andere activiteiten in Avereest is het toch een goede pilot geweest met een daverend vervolg in 2017.
 • Duurloop Henny Berends. Vele deelnemers met de molen als stempelpost.
 • Broodbakcursus olv Pieter Ubels. Groot succes met maximaal aantal deelnemers ( 10 ).
 • Kerstmarkt 7 december. Groot succes. Weer meer oliebollen verkocht in no time.
 • Molen op de route van boerderijenfietstocht 29 juli. Ook geslaagd evenement voor de molen.
 • Gedurende de maanden april en mei hebben leerlingen van groep 6 van alle basisscholen in Avereest de molen bezocht voor een rondleiding en koekjes bakken. Janet en Els zullen een toelichting geven op de vrijwilligersavond.

 

Zonder de inzet van de vrijwilligers van de molen zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn geweest.

 

We hebben ongeveer 400 donateurs en 15 vaste Sponsoren.

 

Molenaars

 • Bert de Ruiter
 • Detlef ter Haar
 • Hans Hoekman
 • Gerard Vos heeft afscheid genomen van de molen. Dit vanwege zijn leeftijd. Het is lichamelijk best zwaar werk.
 • Dik Seigers heeft afscheid genomen van de molen. Dit om dezelfde reden als Gerard. Beide zijn hartelijk bedankt voor hun jarenlange inspanning gevolgd door een symbolisch cadeautje.

 

Technisch jaarverslag

Bert de Ruiter heeft in samenwerking met andere vrijwilligers en soms professionals veel werk verricht aan het onderhoud van de molen en aan de motor voor het motorhok. Deze motor zal een koppel maalstenen aandrijven op de begane grond. Dit alles heeft tot gevolg dat de molen in een uitstekende staat is en dat de motor steeds verder ontwikkeld wordt in de renovatie. Bert zal op de vrijwilligersavond een en ander toelichten over de renovatie van deze motor.

 

Financieel jaarverslag

De penningmeester Henk Hof zal dit als apart onderdeel op de vrijwilligersavond toelichten.

 

 

De beheerstichting van molen ‘de Star’ bedankt eenieder die aan dit prachtige resultaat zijn of haar bijdrage heeft geleverd.

 

 

 

 

 

 

Top