Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG 2015

Beheerstichting molen ‘de Star’

 

Bestuurssamenstelling

 • Harm Knol, voorzitter
 • Henk Hof, penningmeester
 • Janet v.d. Sluis, 2e secretaris
 • Gerard v.d. Holst, vice voorzitter
 • Karin Mijnheer
 • Bert de Ruiter
 • Jantje Veneman, 1e secretaris

Henny Haasjes doet de boodschappen. Hilda Winters verzorgt de ziekenbezoekjes.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam dit jaar vijfmaal bij elkaar. Vele zaken werden behandeld. Vaste agendapunten waren:

 • Bespreking met Arie Winters namens de klussenploeg van de molen
 • Behandeling notulen en post
 • Financiën
 • Voortgang bouw motor/maalstoel en financiën hiervoor
 • Bijzondere activiteiten bij de molen

Alle onderwerpen werden in een open en positieve sfeer besproken.  De vergaderingen hadden een open karakter.

 

Vrijwilligers actief bij evenementen

Een groep vrijwilligers heeft voorafgaand aan activiteiten een aantal malen vergaderd.

Activiteiten waarbij de vrijwilligers met veel plezier werden ingeschakeld waren:

 • Nationale Molendag met Starontbijt 9 mei
 • Molen op de route van boerderijenfietstocht 29 juli
 • Molen op de route van fietsroute LTO 12 augustus
 • Overijsselse Molendag 12 september
 • Smaakmakersfestival Landschap Overijssel 27 september
 • Fruitpersdag bij de Wheem 18 oktober
 • Kerstmarkt 9 december

Zonder de inzet van de vrijwilligers van de molen zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn geweest.

 

We hebben 423 donateurs  en 9  sponsoren.

 

Activiteiten

De volgende activiteiten vonden plaats in 2015:

 • De traditionele nieuwjaarsborrel op 4 januari. Jan Nijensikkens had weer gezorgd voor Glühwein en heerlijke ham.
 • 28 april was de jaarlijkse vrijwilligersavond. In verband met het 12½ jarig bestaan van de beheerstichting van molen ‘de Star’ werden de vrijwilligers  getrakteerd op gebak bij de koffie. Na de pauze vertelden Piet en Corry Spoelstra  aan de hand van dia’s  over hun reis naar Bangladesh.
 • Zaterdag 9 mei was het Nationale I.v.m. ons jubileum hadden we een  Starontbijt georganiseerd. Dit was een groot succes, er namen ong. 100 personen deel aan ons ontbijt. Rondom de molen stonden kraampjes van de kunstroute uit Witharen.  De burgemeester van Ommen,  dhr. Ahne en de wethouder van Hardenberg, dhr. Jansen kwamen ook nog een bezoekje brengen. We hadden de hele dag veel bezoekers, gelukkig was het droog, maar het waaide behoorlijk. Een zeer geslaagde dag.
 • In het voorjaar kwamen de kinderen uit groep 6 van de basisscholen uit de voormalige gemeente Avereest voor een speciale les over het molengebeuren.
 • Woensdag 29 juli lagen we op de route van een boerderijenfietstocht. Het weer werkte niet echt mee, het was wel gezellig, maar toch weinig bezoekers.
 • Woensdag 12 augustus kwam de fietstocht van LTO Hardenberg langs de molen. Deze dag hadden we veel  bezoekers en hebben we  veel meelproducten verkocht uit ons winkeltje.  Ook een gezellige dag.
 • Zaterdag 12 september was de Overijsselse Molendag. Er werden pannenkoeken gebakken. We hadden deze dag veel  bezoekers, ook weer een geslaagde dag.
 • 27 september was het Smaakmakersfestival , georganiseerd door Landschap Overijssel. Een fietstocht langs verschillende bedrijven. Alle bezoekers bij de molen ontvingen een zakje speltmeel. Men kon diverse ingrediënten verzamelen, waarvan aan het eind  iets werd gebakken.  Er was weinig belangstelling.
 • 18 oktober werd bij de Wheem weer een fruitpersdag georganiseerd. Het was heel slecht weer, niet veel bezoekers, toch nog wel redelijk verkocht.
 • Zaterdag 14 november werd door Henny Berends, net als vorig jaar,
 • de  ‘Ommerschanstocht ’georganiseerd.  Veel deelnemers, wederom een geslaagd evenement.
 • 21 november werd er weer vanaf de molen gestart voor de intocht van Sinterklaas.
 • Donderdag 9 december stonden we weer op de jaarlijkse kerstmarkt in de Boslaan. Net als voorgaande jaren werden er weer oliebollen verkocht. Een zeer geslaagde avond.

 

Molenaars

 • Bert de Ruiter
 • Detlef ter Haar
 • Hans Hoekman
 • Gerard Vos
 • Dik Seigers

 

Technisch verslag

Afgelopen jaar hebben het volgende gedaan op de molen

 • De motor is in de groene verf gezet en er is een begin gemaakt met de belijning
 • De compressor is nagezien
 • De lagers zijn gecontroleerd
 • Er is een bekisting voor motor fundatie gemaakt
 • Op de motor is 12 ton mais vermalen
 • De kammen van verschillende wielen zijn gewassen en vastgezet
 • Ook is de molen grondig schoongemaakt om van het ongedierte af te komen
 • Tevens is de lopersteen van het tarwekoppel gescherpt en aangepast
 • De roeden zijn door Dorenbosch geschilderd in de oude kleurstelling
 • Ook heeft Dorenbosch de lekkage in de askop verholpen
 • Voor de stelling zijn er planken aangekocht en zwart gemaakt en opgeslagen door de dinsdagmorgen ploeg
 • Ab van Oeffel heeft het meeste maistransport naar Dalfsen op zich genomen
 • Ook zijn er nog kleine hand- en spandiensten verricht

 

De beheerstichting van molen  ‘de Star’  bedankt een ieder die aan dit prachtige resultaat zijn of haar bijdrage heeft geleverd.

 

 

 

 

 

 

Top