Jaarverslag 2014

JAARVERSLAG 2014

Beheerstichting molen ‘de Star’

 

 

Bestuurssamenstelling

Het jaar 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen.

 • Harm Knol, voorzitter
 • Henk Hof, penningmeester
 • Janet v.d. Sluis, 2e secretaris
 • Gerard v.d. Holst, vice voorzitter
 • Karin Mijnheer
 • Bert de Ruiter
 • Jantje Veneman, 1e secretaris

Henny Haasjes doet de boodschappen. Betty Ahuis gaf aan te willen stoppen als vrijwilliger, Hilda Winters verzorgt nu de ziekenbezoekjes.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam dit jaar vijfmaal bij elkaar.  Vele zaken werden behandeld. Vaste agendapunten waren:

 • Bespreking met Arie Winters namens de klussenploeg van de molen
 • Behandeling notulen en post
 • Financiën
 • Voorgang bouw motor/maalstoel financiën hiervoor
 • Bijzondere activiteiten bij de molen

Alle onderwerpen werden in een open en positieve sfeer besproken. De vergaderingen hadden een ontspannen karakter.

 

Vrijwilligers actief bij evenementen

Een groep vrijwilligers heeft voorafgaand aan activiteiten een aantal malen vergaderd.

Activiteiten waarbij de vrijwilligers met veel plezier werden ingeschakeld waren:

 • Wandelen SWOS 22 maart
 • Nationale Molendag 10 mei
 • Roerige Reestdagen 18 mei
 • Streekmarkt bij Kiewiet 1 augustus
 • Vechtdalfietstocht 3 september
 • Overijsselse Molendag 13 september
 • Fruitpersdag bij de Wheem 19 oktober
 • Kerstmarkt 10 december

Zonder de inzet van de vele vrijwilligers van de molen zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn geweest.

 

We hebben 432 donateurs en 6 sponsoren.

 

Activiteiten

De volgende activiteiten vonden plaats in 2014:

 • De traditionele nieuwjaarsborrel op 12 januari. Jan Nijensikkens had weer gezorgd voor Glühwein en heerlijke ham.
 • 12 en 19 maart werd er een cursus molengids gegeven door Detlef ter Haar en Hans Hoekman. 10 deelnemers slaagden voor de cursus.
 • 15 maart werd er broodbakcursus gegeven door Bakker Ubels. Dit was wederom een groot succes.
 • Op 22 maart organiseerde SWOS uit Staphorst een wandeltocht, die langs de molen kwam. Er was veel belangstelling voor, een gezellige dag.
 • 22 april was de jaarlijkse  Henk Duistermaat presenteerde het Starboek, aan hem werd de Star Award aangeboden.  We namen afscheid van onze vrijwilliger Jan Nijensikkens.
 • Zaterdag 10 mei was het Nationale Molendag. Jan Nijensikkens had deze dag voor een speenvarken gezorgd. Er was nogmaals gelegenheid afscheid van hem te nemen. Er werden ook weer heerlijke pannenkoeken gebakken en voor de kinderen was er een springkussen. Ondanks het slechte weer, was er veel belangstelling.
 • Van 19 maart t/m 14 mei kwamen de kinderen uit groep 6 van de basisscholen uit de voormalige gemeente Avereest voor een speciale les over het molengebeuren.
 • 4 juni was er weer een middag voor Hardenberg Kids ‘van koren tot koek’.
 • Op zondag 18 mei stonden we met een stand op de Roerige Reestdagen.
 • 1 augustus waren we uitgenodigd door Kiewiet om met een stand te staan op de Streekmarkt, i.v.m. Dedemsvaria. Er was helaas weinig belangstelling voor de markt.
 • In de week van 3 september werd de Vechtdalfietsvierdaagse georganiseerd. 3 september kwam de route langs de molen. Het was een fantastische dag, heel veel bezoekers.
 • Zaterdag 13 september was de Overijsselse Molendag, weer een geslaagde dag.
 • 19 oktober was her bij de Wheem een Fruitpersdag. We stonden hier met een stand. ’s Morgens was het rustig, ’s middags gezellig druk.
 • 8 november werd door Henny Berends net als vorig jaar de ‘Ommerschanstocht’ georganiseerd. Wederom een mooi evenement, met ong. 70 deelnemers.
 • 22 november werd er weer vanaf de molen gestart met de intocht van Sinterklaas.
 • 10 december stonden we weer met stand op de jaarlijkse kerstmarkt. Net als voorgaande jaren werden er weer oliebollen verkocht. Een geslaagde avond.
 • In december werden er bij de Welkoop weer kniepertjes gebakken, waarvan de opbrengst voor de molen was. Dames bedankt!

 

Voor het Trefpunt mochten we weer meel leveren voor de kerstpakketten .

 

Ook dit jaar werd er helaas weer ingebroken in het magazijn, de t.v. werd meegenomen. Er werd aangifte gedaan, maar weer zijn de daders onbekend gebleven.

 

Technisch verslag

In dit jaar hebben Bert de Ruiter, Detlef ter Haar, Hans Hoekman, Dik Seigers,  Gerard Vos en verschillende vrijwilligers werkzaamheden verricht.

 • Er is aan de stationairmotor gewerkt, veel schoonmaken en in de grondlak zetten.
 • Aan de molen is het halslager vervangen.
 • Het zuidkoppel is voor onderhoud opengelegd en gescherpt.
 • Er is 11 ton graan vermalen.
 • De molen is door de schilder geschilderd en in de oude kleurstelling gebracht.
 • 2 tandwielen zijn aangekocht voor de aandrijving van de maalstoel.
 • Verder is er materiaal van mijn werkklus in Schleswig naar Balkbrug meegenomen om ook te gebruiken om de maalstoel compleet te maken. Dat zijn jute zakken voor graanopslag, elevatorbekers voor de kleine elevator van de maalstoel en lagers voor de aandrijving.
 • En er is dagelijks onderhoud aan de molen gepleegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

De beheerstichting van molen ‘de Star’ bedankt een ieder die aan dit prachtige resultaat zijn of haar bijdrage heeft geleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top