Jaarverslag 2013

JAARVERSLAG 2013

Beheerstichting molen ‘de Star’

 

Bestuurssamenstelling

Het jaar 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen.

 • Henk Duistermaat, voorzitter tot maart
 • Harm Knol, R. en vice voorzitter tot maart, vanaf maart voorzitter
 • Henk Hof, penningmeester
 • Karin Mijnheer
 • Bert de Ruiter
 • Janet Bravenboer, 2e secretaris
 • Gerard v.d. Holst, P.R. en vice voorzitter vanaf maart
 • Jantje Veneman, 1e secretaris

Henk Duistermaat had te kennen te geven om te willen stoppen met zijn bestuursfunctie, Gerard v.d. Holst werd bereid gevonden deze vacature op te vullen.

Henny Haasjes doet de boodschappen voor de molen en Betty Ahuis verzorgt de ziekenbezoekjes.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam dit jaar zesmaal bij elkaar. Vele zaken werden behandeld. Vaste agendapunten waren:

 • Bespreking met Arie Winters namens de klussenploeg van de molen
 • Behandeling notulen en post
 • Financiën
 • Donateuractie ‘Vrienden van de molen’
 • Bijzondere activiteiten bij de molen.

Alle onderwerpen werden in een open en positieve sfeer besproken. De vergaderingen hadden een ontspannen karakter.

 

Donateurs

Een groep vrijwilligers, ‘Vrienden van de molen’ heeft voorafgaand aan activiteiten een aantal malen vergaderd .

Activiteiten waarbij de ‘Vrienden van de molen’ met veel plezier werden ingeschakeld waren:

 • Nationale Molendag 11 mei
 • Oldtimerdag 18 mei
 • Oogstdag 21 juli
 • Drentse Rijwiel Vierdaagse 26 juli
 • Overijsselse Molendag 14 september
 • Kerstmarkt 11 december

Zonder de inzet van de vele vrijwilligers van de molen zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn geweest.

 

We hebben  403 donateurs en 14 sponsoren.

 

Activiteiten

De volgende activiteiten vonden plaats in 2013:

 • De traditionele nieuwjaarsborrel op 13 januari. Jan Nijensikkens had weer gezorgd voor Glühwein en heerlijke ham.
 • Zaterdagmiddag 6 en 13 april werden er broodbakcursussen gegeven. Bakker Ubels heeft deze middagen verzorgd, het was een groot succes.
 • 23 april was de vrijwilligersavond. Deze avond hebben afscheid genomen van onze voorzitter Henk Duistermaat. Als dank ontving hij een schilderij van de molen, geschilderd door Piet Eggen. Jos en Jantje Veneman hadden een diapresentatie van hun fietsreis naar Rome.
 • 11 mei was de Nationale Molendag. Deze dag waren ook de zendamateurs weer aanwezig en werden er weer heerlijke pannenkoeken gebakken door Ansje van Elburg,  Jan Nijensikkens, Tinus van Marle .
 • 13 mei bracht wethouder de Vent een bezoek aan onze molen.
 • 18 mei hebben we met een stand op de Oldtimerdag gestaan.
 • Van 27 maart t/m 5 juni kwamen de kinderen uit groep 6 van de basisscholen uit de voormalige gemeente Avereest voor een speciale les over het molengebeuren.
 • 5 juni hadden 8 kinderen een gezellige middag, Hardenberg Kids ‘van Koren tot Koek’
 • 21 juli hebben we met een stand op de Oogstdag bij de Wheem gestaan.
 • 26 juli hebben we gefungeerd als stempelpost van de Drentse Rijwiel Vierdaagse. Dit was een groot succes.
 • 14 september was de Overijsselse Molendag.
 • 27 oktober werd door Landschap Overijssel een wandeltocht georganiseerd. Wij hebben in de schuur bij Steenbergen op Den Huizen voor de wandelaars pannenkoeken gebakken. Veel belangstelling, een prachtige dag.
 • 9 november was de ‘Ommerschanstocht’, een hardloopevenement vanaf de molen, georganiseerd door Henny Berends. Gezellig, krijgt in 2014 een vervolg.
 • 23 november werd er een broodbakcursus georganiseerd o.l.v. bakker Ubels. Weer een groot succes.
 • 30 november werd er vanaf de molen gestart met de intocht van Sinterklaas.
 • 11 december stonden we met een kraam op de jaarlijkse kerstmarkt, waar ook weer eigengebakken oliebollen werden verkocht.
 • 15 december werden er bij de Welkoop kniepertjes gebakken, waar van de opbrengst voor de molen was.  Fantastisch!
 • Met Pinksteren was er nog een familiebezoek en eenmaal werd van de locatie gebruik gemaakt voor een trouwreportage.

 

We kregen dit jaar nog een mooie opdracht, we mochten meel leveren voor de kerstpakketten van MFC  Trefpunt.

 

Minder mooi, dit jaar werd er 2 keer ingebroken, we hebben aangifte gedaan bij de politie, maar de daders zijn onbekend gebleven.

 

Starboek

Door Henk Duistermaat, Ans Esselink en Jan Nijensikkens werd het Starboek geschreven, een prachtig boek. Op 28 december  gaf Henk Duistermaat in de Turfschuur van de HVA voor een grote groep genodigden en belangstellenden een presentatie van het boek.  Een geslaagde middag. Het boek ligt te koop in het magazijn van de molen, bij de Welkoop en bij Drogisterij Ageeth.  Kosten voor donateurs € 5,00, voor andere belangstellenden € 7,50.

 

Molenaars

 • Bert de Ruiter
 • Detlef ter Haar
 • Hans Hoekman
 • Gerard Vos
 • Dik Seigers

 

 

Technisch verslag

In dit jaar hebben Bert de Ruiter,  Detlef ter Haar, Gerard Vos, Dik Seigers, Hans Hoekman, Rieks Ahuis en andere vrijwilligers verschillende werkzaamheden verricht.

 • Het westkoppel is 2 keer bijgewerkt en van een ijzeren spatbord voorzien.
 • De zeilen zijn voorzien van nieuwe zwichtlijnen.
 • De stelling is in de carboleum gezet.
 • Er is molenaarscursus gegeven aan examenkandidaten van het landelijk molenaarsexamen.
 • Er is een materiaalkast met bouten en moeren aangeschaft en geplaatst om de motor te kunnen completeren.
 • De ruwoliemolen is uit elkaar genomen, geïnventariseerd, schoongemaakt en er is een werkplan opgesteld.
 • Ook is er 11 ton mais gehaald, vermalen en geleverd.
 • Er is gewoon dagelijks onderhoud gepleegd , zoals smeren en schoonmaken.

 

De beheerstichting van molen ‘de Star’ bedankt een ieder die aan dit prachtige resultaat zijn of haar bijdrage heeft geleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top