Logboek 2009

Logboek molen De Star 2009

Datum: Aanwezig: Tijd: Wind: Zeilvoering: Activiteiten: Uren gedraaid:
             
jan-8 mei (samen-vatting)         Westkoppel losgelegd, Bert heeft de loper gebild en de steen is waterpas gelegd. Bij het proefdraaien is het lager kapot gelopen en de steenspil is aan vervanging toe. Verder is er tarwe en mais gemalen. 100
9-mei Hans, Bert, Detlef, Gerard, Wim en Desiree. 9.00-18.30 ZW 2-4 BF. 4 volle zeilen. Mais gemalen, tarwe gemalen W-koppel, warmlopen lager. Later mais opgemalen Z-koppel. 8,5
11-mei Bestuur + molenaars en fam. 18.30 – 22.00 NO 4 BF. Zonder zeil. Feestje Detlef vanwege slagen voor molenexamen. 3,5
13-mei Bert, Detlef, Wim, Ferdinand, Gerard. 18.45 – 22.45 O 3-4 BF. Zonder zeil, later 2 duikers. 200 kg tarwe gemalen Z-koppel; as afdraaien; instructie. 4
14-mei Detlef. 19.15 – 22.00 O 2-4 BF. 2 volle, later 2 halve. Voor school bezig geweest; 40 kg tarwe gemalen. 2,75
16-mei Hans en Bert(’s morgens), Wim enDetlef(hele dag). 9.30-17.30 ZW 4 BF. Zonder zeil, later 2 halve. Regulateur z-koppel versteld, maismeel weggebracht en ca 800 kg mais opgehaald en gestort in elevator, 150 kg tarwe gemalen, steen- en meelzolder geveegd. Meelverkoop. 8
18-mei Wim en Detlef. 19.00-22.30 ZW 1-2 BF 4 volle zeilen. Gedraaid, bezoek rondleiden 2 uur lang, meelverkoop. 3,5
20-mei Bert, Wim,Desiree, Gerard. 19.00-22.30 NW 2 BF 4 volle zeilen. Gedraaid, katrolletjes maken. 3,5
23-mei Bert, Gerard en Desiree. 9.30-13.00 ZO 1-2 BF. n.v.t. Niet gedraaid, zeilklamp gerepareerd, molen op ZW gezet. 0
27-mei Bert, Detlef, Wim, Ferdinand, Gerard. 19.00-23.00 Z-W 3-5 BF. Zonder zeil Eerst gedraaid, voor school bezig geweest, later 150 kg tarwe gemalen, as afdraaien en katrolletjes maken. 4
28-mei Detlef. 19.15-23.00 N-NO 4 BF, later 1-2 BF. Zonder zeil, later 2 volle zeilen Gedraaid, voor school bezig geweest en nog 40 kg tarwe gemalen. 3,75
30-mei Bert, Desiree, Gerard(’s morgens),Detlef, Wim(hele dag). 9.30-17.00 O 3-5 BF Zonder zeil, later 4 halve zeilen. Afdraaien assen, indeling touwen silo’s, 275 kg tarwe gemalen en 250 kg mais gemalen en bezoek. 7,5
1-jun Detlef en ’s avonds Fabian. 13.30-17.00 en 18.15-22.15 NO 3 BF, later 4-5 BF en kr. N. 2 halve zeilen, later zonder zeil. Gedraaid, 8 bezoekers. ’s middags en 50 kg mais gemalen en ’s avonds 200 kg mais gemalen en 4 bezoekers. 7,5
2-jun Detlef. 19.00-22.30 NW-NO 4-5 BF, later minder Zonder zeil. Gedraaid. 3,5
3-jun Bert, Desiree, Gerard,Detlef, Wim. 19.00-23.00 NW-NO 4 BF, later NW. Zonder zeil. Gedraaid, riem jakobsladder opgespannen en put schoongemaakt. 3,5
4-jun Detlef. 19.00-23.00 N-W 4 Bf, later 2. 2 halve zeilen, later 2 volle en 2 halve zeilen. Silo leeggemalen, 100 kg en nog gedraaid. 4
5-jun Bert en Wim. 18.30-21.30 Var 0. 4 volle zeilen. Poging gedaan om te draaien ivm feest, maar weinig gedraaid. 0
6-jun Bert, Wim, Gerard en Detlef (later). 9.30-13.00 NO-ZO 3-4 BF Zonder zeil. 850 kg mais en 750 kg tarwemeel weggebracht en 1000 kg tarwe en 500 kg gerst opgehaald bij Feijen. Gedraaid vanaf 10.30 en tarwe gestort in elevator. 2,5
6-jun Detlef(’s middags en ’s avonds). 13.00-17.30 en 19.00-23.00 NO-ZO 3-4 BF, ’s avonds ZO 1-2 BF 2 halve zeilen ’s middags en ’s avonds 4 volle zeilen. Gerst omhooggeluid, mais opgemalen 150 kg en nog 100 kg tarwe gemalen.’s avonds gedraaid ivm feest. Meelverkoop en 15 bezoekers. 8,5
8-jun Detlef. 17.00-17.30 n.v.t. n.v.t. Molen gekruid naar ZW. 0
10-jun Bert, Gerard, Wim en Detlef. 19.00-22.30 ZO 0-1 BF. n.v.t. Niet gedraaid, spanrol weggehaald, deze wordt vervangen door de nieuwe. 0
11-jun Detlef. 13.30-17.15 W-N 1-4 BF. Zonder zeil, later 2 duikers. Gedraaid, poging om te malen maar wind te veranderlijk. Tarwe gebuild en 2 bezoekers. 3,5
12-jun Detlef en Desiree. 9.30-14.00 NW 3-5 BF. 2 halve zeilen. Eerst gedraaid, later 250 kg tarwe gemalen. 4
13-jun Bert, Hans, Gerard, Wim, Desiree(’s ochtends) en Detlef(hele dag). 9.30-18.00 W-N 0-4 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid, poging om te malen, spanrol teruggeplaatst + as, smeren overring klein deel. 5
15-jun Detlef. 13.45-17.30 NO-ZO 0-1 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid, presentatie school voorbereiden, molen teruggezet op ZW. 1
17-jun Detlef en Bert(‘ s avonds). 15.30-17.30 en 19.15-23.00 ZZW 2-4 BF. s Middags 2 volle zeilen, ‘ s avonds 4 volle zeilen. Gedraaid en ’s avonds poelies teruggeplaatst op de tussenas jakobsladder. 3,5
18-jun Detlef. 12.45-17.30 NW 3-5 BF. 4 halve zeilen, later 4 volle en 2 volle. 300 kg tarwe gemalen(op) en gedraaid. Takeling vervangen onderhoektouw. 4
20-jun Detlef,Wim, Hans(even) en Gerard. 9.30-18.00 W-N 2-5 BF. Zonder zeil, later 4 halve zeilen. Gedraaid, gat uithakken voor de spanrol, kruiwerk 360⁰ gesmeerd.’s middags poging om gerst te malen, 40 kg, maar wind te onregelmatig. 5,5
23-jun Detlef en Wim(’s middags). 13.00-17.00 en 19.00-23.00 NO 3-5 BF. 2 halve zeilen en ’s avonds zonder zeil. Gedraaid, takeling gemaakt, 200 kg gerst gemalen. ‘ s Avonds vergadering bestuur en gedraaid. 7,5
24-jun Bert, Detlef, Wim, Gerard, Desiree. 19.00-23.15 NO 2-4 BF. Zonder zeil. Gerst opgemalen, 250 kg, later gedraaid. Werkzaamheden spanrol en aanhangwagen geladen 750 kg tarwemeel. 3,5
25-jun Detlef en Wim. 10.30-17.00 NO-ZO 3-5 BF. Zonder zeil. 750 kg tarwemeel weggebracht naar Feijen en ca. 750 kg tarwe opghaald. Gedraaid en tarwe omhoog geluid. 4
27-jun Detlef, Bert, Gerard, Wim en Desiree 8.30-13.00 NO-ZO 2-4 BF. 2 volle zeilen. Gedraaid en 100 kg tarwe gemalen, tarwe gebuild, instructie Bert, probleem spanrol proberendewijs op te lossen. 2,5
30-jun Detlef en Wim 13.00-17.15 N 1-3 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid. 3,5
1-jul Detlef, Bert, Gerard, Wim en Fabian 19.15-23.15 NO 2-4 BF. 4 volle zeilen. 200 kg tarwe gemalen, probleem spanrol opgelost en gedraaid. 3
2-jul Detlef en Wim. 13.00-17.30 NO-O 2-3 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid en molen teruggekruid op ZW. 3
4-jul Hans, Detlef, Bert en Desiree. 9.30-15.00 W-NW 3-4 BF. Zonder zeil, later 4 volle zeilen. Gedraaid en 150 kg tarwe gemalen, tekening maken voor nieuwe tv-kast(Bert). 5
8-jul Detlef, Bert en Ferdinand. 19.15-23.00 W 2-4 BF. Zonder zeil, later 2 volle zeilen. Gedraaid en praktijkinstructie van Bert aan Ferdinand. 2,5
11-jul Detlef, Hans en Gerard. 9.30-18.00 W-NW 2-4 BF. 4 volle zeilen, later 4 halve zeilen. Gedraaid en geprobeerd te malen, nieuwe spanrol gedraaid en enkele bezoekers gehad. 7
15-jul Detlef, Bert, Gerard, Wim en Fabian. 15.15-17.30 en 19.00-22.45 ZW 3-4 BF, later W afnemend. Zonder zeil en ’s avonds met 4 volle zeilen. Gedraaid, spanrol in elkaar gezet en een poging draaibank om te zetten. ’s Middags 12 bezoekers gehad. 4
18-jul Detlef, Bert, Gerard, Wim en Hans. 9.30-18.00 ZW-W 3-5 BF. Zonder zeil, gemalen met 2 halve zeilen. Gedraaid, geklust met spanrol en draaibank. ’s Middags de tarwe opgemalen, 200 kg. 8
20-jul Detlef. 13.15-17.00 W 4-6 BF. Zonder zeil. Gedraaid, tarwe gebuild, tarwemeel klaargezet om af te schieten. 3,5
22-jul Detlef, Fabian en Wim. 10.00-16.00 ZW 2-4 BF. Zonder zeil, later 2 volle zeilen. Ca. 750 kg tarwemeel weggebracht en 750 kg triticale opgehaald uit Dalfsen. Molen heeft gedraaid van 12.30 en de triticale is geluid. 3
25-jul Bert, Detlef, Wim en Hans en Desiree even. 9.30-18.00 W-NW 3-6 BF. Zonder zeil, later 2 halve zeilen. Gedraaid, ’s middags 250 kg triticale gemalen en Bert heeft draaibank weer gemonteerd. 7
28-jul Detlef. 13.00-17.30 ZW-W 2-4 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid, wiggen gaande werk aangeslagen(geen beweging in de meeste), takeling gelegd in onderhoektouw zeil en nog wat bezoek gehad, 25 kg triticale gemalen. 3
29-jul Detlef, Wim en Fabian. 19.00-21.30 Z-ZW 0-1 BF. 4 volle zeilen. Even gedraaid, roewiggen nagekeken, deze zitten nog vast. 0,2
31-jul Detlef. 13.00-15.30 Var.(ZW-N) 0-1 BF. 4 volle zeilen. Een poging gedaan om te draaien maar niet echt gelukt. 0,1
1-aug Bert, Gerard en Detlef. 9.30-18.00 ZO-ZW 1-2 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid, spanrol teruggeplaatst, katrollen aangebracht incl. touw voor stuurtouw spanrol, groep Zuid Afrikanen rondgeleid en nog een examenkandidaat op bezoek gehad. 4
5-aug Detlef, Wim, 3 examenkandidaten en Bert ’s middags. 9.30-13.00 en 13.30-17.30 ZO 2-3 BF. Eerst 2 volle en 2 halve zeilen en later 4 volle zeilen. Gedraaid, het kennismaken en oefenen met de molen door de examenkandidaten, proefdraaien jakobsladder met nieuwe spanrol, dit lijkt goed, latten opgehangen voor de bedieningstouwen en nog bezoekers gehad. 4
7-aug Detlef. 11.00-12.30 ZO 1-2 BF. Zonder zeil. Molen heeft eventjes gedraaid, afgewassen en molen omgekruid naar ZW. 0
8-aug Detlef en Wim. 9.30-18.00 N 2-3 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid vanaf 11.00 i.v.m. hangslotproblemen, de brandweer heeft deze losgeknipt, 25 kg triticale gemalen, wind was niet constant genoeg en 20 bezoekers gehad. 6
11-aug Detlef. 13.15-16.45 NW 3-4 BF. 2 volle zeilen. Gedraaid en 150 kg triticale gemalen. Bezoek gehad van een leerling molenaar uit Almelo. 3
12-aug Detlef, Wim en 3 examenkandidaten. 9.30-17.15 NW-W 2-5 BF. 2 halve , 4 halve, 4 volle zeilen, ’s middags 2 volle zeilen en later 4 volle zeilen. Gedraaid en geoefend door examenkandidaten met zeil en vangen. ’s Middags de triticale opgemalen, 200 kg en nog wat bezoek gehad. 5,5
13-aug Detlef en Wim. 12.00-17.30 NW 2-4 BF. Zonder zeilen en later 2 volle zeilen. Gedraaid, 400 kg tarwemeel en 150 kg maismeel weggebracht naar Feijen en ca. 750 kg mais opgehaald. De mais met de jakobsladder in de silo gestort en molen aangeveegd, overgebleven mais nog gebroken/gemalen. Molen in de rouw gezet. 3
15-aug Detlef en Bert(even) 9.30-17.30 ZW 3-5 BF. 2 halve zeilen en even zonder zeil. Gedraaid en 250 kg mais gemalen, waarvan 25 kg voor kippenvoer voor een klant. Bezoek gehad. 7,5
19-aug Detlef, 2 examenkanditaten en Bert. 9.30-18.00 ZO-ZW 1-4 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid en geoefend door examenkandidaten met zeil en vangen. ’s Middags 150 kg mais gemalen. Bezig geweest met touwwerk jakobsladder. 5,5
20-aug Bert en Detlef. 9.00-18.00 ZO-ZW 2-4 BF. 2 volle zeilen, zonder zeil en 4 volle zeilen. Gedraaid en 100kg mais gemalen. Roedesen toebehoren opgemeten en op tekening gezet door Bert. 6,5
22-aug Bert, Detlef, Wim en Gerard 9.30-17.30 ZW-NW 0-4 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid en 75 kg mais gemalen. Verder bezig geweest met op tekening zetten van roeden, katrollen van jakobsladder en maten opgenomen van trappen naar kap. Nog wat bezoek gehad, o.a. molenaar Konijnenbelt Ommen. 5
25-aug Detlef en Wim 19.00-22.00 NW 0-2 BF. 4 volle zeilen. Vergadering bestuur en molen heeft even gedraaid. 0,2
26-aug Detlef en Fabian, ’s avonds ook Wim en Gerard. 14.30-16.15 en 19.00-22.00 ZW 2-4 BF,’s avonds 0-1 BF. Zonder zeil, ’s avonds 4 volle zeilen. Molen even laten draaien voor bezoek, 2 kinderfeestjes. Vlaggenmast gerepareerd en katrolhouder maken. 2
27-aug Detlef 10.00-12.30 ZW 1-2 BF, later 2-3. 4 volle zeilen. 150 kg mais gebroken voor Bert, i.v.m. proefmalen Veldhausen. 1,5
28-aug Detlef en 2 examenkandidaten. 9.30-12.30 ZW, later W 3-5 BF. Zonder zeil en later 2 halve zeilen. Gedraaid en geoefend door examenkandidaten met zeil en vangen. 1,5
29-aug Bert, Detlef, Hans en Wim. 9.00-17.45 ZW-NW 3-6 BF. Zonder zeil. Gedraaid, buiig weer met onweer, bliksemafleider gerepareerd, balk voor steenspil verlegd, kuip westkoppel weggehaald en schoongemaakt, steen-, maal- en builzonder grondig schoongemaakt en laatste 150 kg mais gemalen. 7,5
2-sep Detlef en Gerard 19.30-21.30 Z 0-1 BF. n.v.t. Niet gedraaid, te weinig wind en tijd. Een katrol pasgemaakt en opgehangen bij de noordsilo, regeling klep silo en afvoerpijp. 0
5-sep Bert, Detlef, Hans, Gerard, Wim, de 3 examenkandidaten en Dick en Herman(even) 9.30-17.30 W-NW 4-6 BF. Zonder zeil, ’s middags 2 halve zeilen om te malen. Gedraaid en geoefend door examenkandidaten met zeil en vangen. 500 kg gerst en 150 kg mais weggebracht naar Feijen en ca. 700 kg mais opgehaald. Dit met jakobladder in de silo gestort en vervolgens nog 350 kg mais gemalen. Ca. 15 bezoekers. 6
9-sep Detlef, Bert en Gerard. 19.30-22.00 NNO 2-3 BF. n.v.t. Niet gedraaid, geklust aan de jakobsladder. Plaatsen katrol onder de kap. 0
10-sep Dick en Wim 9.30-17.30 NNO 3-4 BF. 2 halve zeilen, later 4 halve zeilen. Gedraaid i.v.m. de Vechtdal fietsvierdaagse. Nog 150 kg mais gebroken en ruim 150 bezoekers gehad. Gedraaid tot 14.30. 4
13-sep Bert, Detlef, Hans, Wim en Fabian(even). 7.10-18.10 NO-NW 2-4 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid, ontbijt met alle vrijwilligers van de molen, jakobsladder officieel geopend en 150 kg ter demonstratie in de silo gestort. ’s Middags 150 kg mais gemalen, buil schoongemaakt en mee laten lopen en ca. 30 bezoekers gehad. 9
16-sep Detlef, Wim en de 3 examenkandidaten. 19.00-22.15 NO 3-4 BF. 2 halve zeilen, later 2 volle zeilen. Gedraaid en geoefend door examenkandidaten met zeil en vangen. Daarna nog 100 kg mais gemalen. Een groep van 20 personen gehad die een rondleiding gehad hebben. 1,5
19-sep Detlef en Wim. 9.30-17.00 Var(NO-Z). 0-1 BF. 4 volle zeilen. Nauwelijks gedraaid, verder niet veel gedaan. Wim heeft meel gehaald uit Hellendoorn en ’s middags nog bezoek van familie. Molen weggezet op ZW. 0,5
23-sep Detlef en Wim. 19.00-20.30 ZW-NW 0 BF. 4 volle zeilen. Wim heeft de molen op- en afgezeild. Niet gedraaid geen wind. Bezoek van Joop van der Molen, een leerling molenaar uit Nieuwleusen komt waarschijnlijk vaker lessen. 0
26-sep Detlef en Wim. 9.00-13.30 Var.(W-Z-O) 0-2 BF. 4 volle zeilen. Molen heeft amper gedraaid. Fotograaf op bezoek gehad voor het maken van foto’s voor het interview van het werk. Wim heeft 2 onderhoektouwen vervangen van hetzelfde zeil op de binnenroede tegenover het zware eind. 0
28-sep Detlef 19.15-22.15 ZW-NW 2-4 BF. 2 volle zeilen. Molen heeft gedraaid. 2,5
30-sep Bert en Gerard. 19.30-22.00 n.v.t. n.v.t. Klusavond. 0
3-okt Detlef, Bert(even), Wim en Gerard. 9.00-17.45 Z-W 5-6 BF. Zonder zeil. Gedraaid en 200 kg mais gemalen(op). Marten de Jong is nog langsgeweest. Gerard is bezig geweest met de uitloop aan de noordsilo. 8,5
7-okt Detlef, Wim en Gerard. 19.00-22.15 NO 3 BF. Zonder zeil. Gedraaid, kar geladen met triticale 650 kg. Gerard heeft bediening klep silo en uitloop afgemaakt. 2,5
9-okt Bert en Geert Nienhuis. 9.00-17.00 O 2-3 BF. Zonder zeil. De molen heeft gedraaid en Geert Nienhuis van de Rijksmonumentendienst is langsgeweest om de mogelijkheden te bekijken voor een subsidie voor de nieuwe roeden. 4
10-okt Detlef, Bert, Hans en Wim. 9.30-18.00 ZO-NW 0BF, later 2 BF. 4 volle zeilen s Morgens gestart op ZO, windstil, dankzij kern lagedruk, de wind kwam tegen de middag uit W, later NW en gedraaid. Verder naar Feijen geweest om triticale(650 kg) weg te brengen en ca. 750 kg mais opghaald. 15 bezoekers gehad waaronder een fietsgroep met rondleiding en koffie. 2,5
14-okt Gerard, Berten Wim. 8.00-16.30 NO 3 BF. Zonder zeil. Molen heeft gedraaid en inspectie Monumentenwacht. 2
14-okt Detlef en Wim. 19.00-21.15 N 0-1 BF 4 volle zeilen Gedraaid totdat de molen stilviel. 0,3
17-okt Detlef. 9.00-17.30 en 18.30-19.30 N-NO 1-2 BF, later4-5 BF. 4 volle zeilen, later zonder zeil. Gedraaid, 750 kg mais omhoog gebracht met Jakobsladder, 300 kg mais gemalen, wat bezoek gehad en meel verkocht, ’s avonds de molen weggezet op ZW. 8
21-okt Detlef en Wim. 19.00-22.00 ZO-O 2-4 BF. Zonder zeil. Gedraaid en 25 kg mais gemalen. 2
24-okt Hans, Bert, Detlef, Gerard en Wim. 9.30-18.00 ZO-ZW 2-4 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid, Joos Lensink is nog langsgeweest en ’s middags nog 175 kg gemalen. 6
25-okt Detlef. 13.10-18.00 ZW 3-4 BF. 4 halve zeilen. Gedraaid, bezoek gehad en nog wat meel verkocht. 4
31-okt Detlef, Hans, Wim en Gerard. 9.00-18.00 ZO-ZW 1-3 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid, 750 kg. mais geladen op de kar. Gerard is bezig geweest met de koker bij de noordsilo. s’ middags kinderfeestje op de molen, nog 50 kg mais gemalen en nog wat bezoekers en meelverkoop. 5,5
4-nov Detlef, Wim en Gerard. 19.00-22.15 ZW 2-3 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid, nog 25 kg mais gemalen. Gerard is met de koker bezig geweest. 2
7-nov Detlef, Bert, Wim, Gerard en Desiree. 9.30-17.00 ZO-ZW 2-3 BF. Zonder zeil, 2 volle en 4 volle zeilen. Gedraaid, 750 kg mais weggebracht naar Feijen en ca. 700 kg mais opgehaald. Deze met de Jakobsladder in de silo gestort. ’s Middags nog 75 kg mais gemalen. Tegen 16.00 windstil en afgezeild, mede door een beste bui in aantocht. 4,5
13-nov Detlef. 20.15-0.15 ZW 3-5 BF. Zonder zeil. Gedraaid. 3,5
14-nov Detlef, Wim en Gerard. 9.00-17.30 Z 4-6 Zonder zeil. Gedraaid en 350 kg mais gemalen. 75 kg maismeel gebuild. Gerard heeft de koker afgemaakt van de noordsilo. Bezoek gehad en meelverkoop. 7,5
20-nov Detlef 20.15-0.15 ZW 2-4 BF. 2 duikers. Gedraaid. 3
21-nov Detlef, Hans en Bert. 9.15-17.30 ZO 1-2 Bf, later ZW 3 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid,nog 100 kg mais gemalen en meelverkoop. 5,5
25-nov Detlef, Gerard en Wim. 19.00-22.15 ZW 4 BF. Zonder zeil. Gedraaid en 150 kg mais gemalen. Gerard bezig geweest met afwerkknoppen voor scheistok. 2,5
28-nov Detlef, Hans en Wim. 9.00-17.00 ZW 4-5 BF. Zonder zeil. Gedraaid(tot 13.15) en 250 kg mais gemalen(op). Hans en Wim bezig geweest met afwerkknoppen voor scheistok. 4
29-nov Detlef. 13.10-18-10 ZW 3-4 BF Zonder zeil. Gedraaid. Nog wat bezoek gehad. 4,5
2-dec Detlef en Wim. 19.00-21.45 ZO-ZW 1-3 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid en 700 kg mais afgeschoten en geladen. 0,25
5-dec Detlef, Bert, Wim en Gerard. 9.00-17.30 Z-ZW 3-5 BF. Zonder zeil, ’s middags 2 duikers. Gedraaid, 700 kg mais opgehaald bij Feijen. Dit in de silo gestort met de Jakobsladder. Asjes gesmeerd van de katrollen van de aandrijving van de buil. Bert en Gerard hebben hout bij elkaar gezocht. ’s Middags 300 kg mais gemalen. 8
9-dec Detlef en Gerard. 19.30-22.15 Z 2-3 BF. 4 volle zeilen. Gedraaid, bezig geweest met deksel silo en zakken schoonmaken met zakkenklopper. 2
11-dec Bert. 9.30-11.45 N 2-3 BF. Zonder zeil. Gedraaid, er zijn opnames gemaakt door RTV Oost i.v.m. presentatie boek Varwijk. 1,5
12-dec Detlef, Bert, Hans en Gerard. 9.00-18.00 N-O 3-4 BF. Zonder zeil, 4 halve en 4 volle zeilen. Gedraaid en 350 kg mais gemalen. Bezoek gehad van Roelof Kooiker(molenaar Slagharen), knoppen maken voor scheistokken en meelverkoop. 6,5
13-dec Wim. 12.00-16.00 NO 2-3 BF. n.v.t. Niet gedraaid. Snertwandeling langs de molen, 156 bezoekers gehad en meelverkoop. 0
16-dec Detlef en Gerard. 19.30-19.45 ZW1-2 BF. n.v.t. Niet gedraaid i.v.m. weersomstandigheden. Water afgesloten. 0
19-dec Detlef, Bert, Hans en Wim. 9.15-16.00 Var. 0-1 BF. 4 volle zeilen. 1500 kg maismeel weggebracht naar Feijen en ca. 900 kg mais opgehaald. ’s middags een poging gedaan om te draaien op ZW maar niet echt gelukt. 0
20-dec Detlef. 14.00-17.30 ZW 2-5 BF. Zonder zeil. Gedraaid en wat mais in de silo gestort. 3
23-dec Detlef en Wim. 10.00-17.15 ZZW 2-4 BF. Zonder zeil, later 2volle zeilen. Gedraaid en overige mais in de silo gestort. 150 kg mais gemalen, maalzolder aangeveegd en meelverkoop. 6
26-dec Bert en Desiree. 14.30-19.00 ZZW 4-5 BF. Zonder zeil. Gedraaid, balk voor steenspil op builzolder gelegd en voorbereidingen getroffen om de steenspil westkoppel te lichten. 4
27-dec Detlef. 12.00-18.00 ZZW 4-5 BF. Zonder zeil. Gedraaid en 300 kg mais gemalen. Verder nog ca. 20 bezoekers gehad. 6
29-dec Detlef. 13.00-18.00 O 3 BF. Zonder zeil. Gedraaid. 4
31-dec Detlef. 12.45-18.45 ONO 3-4 BF. Zonder zeil. Gedraaid en nog even 50 kg gemalen. 5,75
          Totaal: 490,8

Top