Jaarverslag 2009

JAARVERSLAG 2009

Beheerstichting molen ‘de STAR’


 

Bestuurssamenstelling

Gedurende het gehele jaar 2009 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Marten Wink
 • Henk Hof
 • Henk Duistermaat
 • Bert de Ruiter
 • Ingrid Schepers
 • Gerrie van der Holst
 • Els Stuiver

In december heeft een bestuursverkiezing plaats gevonden, waarbij Henk Duistermaat  aftredend was en herkiesbaar tot 2012.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam dit jaar zesmaal bij elkaar. Vele zaken werden behandeld. Vaste agendapunten waren:

 • Bespreking met Arie Winters namens de klussenploeg van de molen
 • Behandeling notulen en post
 • Financiën
 • Donateuractie ‘Vrienden van de Molen’
 • Bijzondere activiteiten bij de molen

Alle onderwerpen werden in een open en positieve sfeer besproken. De vergaderingen hadden een ontspannen karakter.

 

Donateurs

De commissie ‘Vrienden van de Molen’ bestond gedurende het jaar 2009 uit:

 • Henk Duistermaat (trekker van de club)
 • Edwin de Wit
 • Jan Nijensikkens
 • Frieda de Groot
 • Roelie Schotmeijer
 • Jan Bergmeester
 • Arie Winters
 • Marten Wink (namens bestuur)

De activiteiten van de Vriendenclub gingen in 2009 van start met de organisatie van de Nieuwjaarsborrel op 1 januari, gevolgd door de Balkmarkt op 27 april. Op de Balkmarkt stond het winnen van donateurs weer centraal. Het aanbieden van gratis koffie en het bakken van koekjes ter plekke doen het nog steeds goed om belangstellenden naar de kraam te trekken.

De opening van het molenseizoen op 9 mei kostte dat jaar nogal wat voorbereiding. Er was gekozen voor een taxatieprogramma met als naam: “Kaf of Koren”. Door de nodige propaganda vooraf middels huis-aan-huis folders, raambiljetten bij de plaatselijke middenstand en de regionale pers, konden we ons die dag verheugen in een groot aantal bezoekers.

Voor de kerstmarkt op 10 december had een enthousiast team een korte voorbereiding gehad om een goed gevulde kraam neer te zetten. Ook hier weer leuke zaken gedaan.

We hebben intussen al 305 donateurs.

Activiteiten

De molenactiviteiten in het jaar 2009 startten op:

 • 1 januari met de traditionele nieuwjaarsborrel. Jan Nijensikkens had wederom voor Glühwein gezorgd en voor een overheerlijke rauwe ham.
 • Op 4 januari was de molen opgenomen in een winterse wandelroute.
 • Op 5 en 6 maart heeft het Zeven Sporen Project van de Van de Capellen Scholengemeenschap locatie De Zeven Linden uit Dedemsvaart plaats gevonden. Een aantal leerlingen moesten na een rondleiding interviews afnemen en een verhaal over de molen samenstellen. Een andere groep leerlingen heeft een hele dag met de molenaar Hans Hoekman meegedraaid en moesten alle handelingen van een molenaar verrichten. Dit onder zeer slechte weersomstandigheden.
 • Van april tot half juni liep het scholenproject van de voormalige gemeente Avereest. Alle groepen 6 van 9 basisscholen bezochten op de woensdagmorgen onze molen. Na een inleidend verhaal over de molen gaan ze in groepjes de molen in voor een rondleiding. Tussendoor mogen ze koekjes bakken. En aan het eind van de les krijgen ze dan ranja met een vers gebakken koekje.
 • Tijdens de Balkmarkt op 27 april stonden een aantal vrijwilligers met een kraam op de Balkmarkt om belangstellenden van koffie te voorzien met eigen gebakken koek met als doel donateurs te werven.
 • Een onderdeel van de Koninginnedagactiviteiten van de basisscholen op 30 april vond bij de molen plaats. Kinderen konden bussen gooien en koekjes bakken. Ook was er drinken voor kinderen en ouders.
 • Opening molenseizoen op 9 mei met een taxatieprogramma “Tussen Kaf en Koren”.
 • High Land Games op 5 en 6 juni op het land naast de molen.
 • Vanaf september start gemaakt met meelverkoop. Wim Wassink was door het bestuur benaderd of hij dit wilde coördineren. Dat heeft hij met veel enthousiasme op zich genomen en de meelverkoop loopt als een trein.
 • Op 10 september was molen ‘de Star’ opgenomen in een fietsroute van de Vechtdal fietsvierdaagse.
 • Ingebruikname Jakobsladder op 12 september. De molenaars waren al geruime tijd in touw om een Jakobsladder te maken, die eindelijk dan in gebruik genomen kon worden.
 • Sluiting molenseizoen op 12 september met een gezamenlijk ontbijt voor de vrijwilligers. Ook werd op die morgen de Star-award uitgereikt aan Bert de Ruiter. Voor de vrijwilligers was er een jasje van het type windbreaker, met de naam van molen de star achter op.
 • Op 10 december stonden we met een stand op de Kerstmarkt
 • Op 13 december was onze molen opgenomen in de route van een snertwandeling, georganiseerd door St. Bruisend Balkbrug en Paddy’s Pub.
 • Het aantal fotoreportages in 2009 staat op 2.
 • Verder hebben het hele jaar door vele bezoekers de molen bezocht voor een rondleiding.

Technisch verslag

 • Een belangrijke gebeurtenis in het voorjaar van 2009 was, dat Detlef ter Haar op 11 mei zijn molenaarsdiploma heeft behaald. Vanaf dat moment heeft hij regelmatig de molen laten draaien.
 • Wim Wassink is in het najaar begonnen met een verkooppunt van meel en meelproducten voor molen ‘de Hoop’ te Hellendoorn.
 • In september is de Jakobsladder officieel in gebruik genomen.
 • Vooraf aan de ingebruikname is er een katrollensysteem op de Jakobsladder gemaakt om de goten te kunnen bedienen.
 • Er is een tekening gemaakt voor een videokast. De kast is vervaardigd in de penitentiaire inrichting Veldzicht te Balkbrug.
 • Er is een uitgebreide werktekening met maten voor een nieuw wiekenkruis gemaakt.
 • Er is een (douglas) balk aangeschaft waar een nieuwe steenspil van gemaakt gaat worden.
 • De steenkuip en de steenspil zijn van het westkoppel verwijderd.
 • De klussenploeg heeft de stortgoot en het molenaarsverblijf op de eerste verdieping in de lak gezet.
 • Zij hebben ook het stellinghek schoon gemaakt.
 • Het Magazijn werd door hen opnieuw geteerd.
 • Detlef ter Haar en Wim Wassink hebben samen de molen schoongemaakt.
 • Gerard Vos heeft verscheiden zaken aan Jakobsladder en silo afgewerkt.
 • Er werd hoofdzakelijk maïs en tarwe gemalen, ongeveer 10 ton.

Dit is een beknopt verslag van een zeer productief malend en bouwend jaar.

Terugkijkend op het jaar 2009 kan gesteld worden dat het een positief jaar voor onze molen is geweest met een grote diversiteit aan activiteiten.

De beheerstichting van molen ‘de Star’ bedankt een ieder die aan dit prachtige resultaat zijn of haar bijdrage heeft geleverd.

Top