Organisatie

Organisatie

De gemeente is eigenaar van de Star. Daarnaast is er de beheersstichting Molen de Star. Zij stelt zich tot doel de molen te beheren en maalvaardig te houden. Ze bemiddelt bij overheid en particuliere organisaties voor het verkrijgen van financiële steun voor restauratie en onderhoud. Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Harm Knol – voorzitter

Gerard van der Holst  – vice-voorzitter en PR 

Willy Moes – secretariaat

Janet Bravenboer – reserveringen

Henk Hof – penningmeester

Bert de Ruiter – als molenaar

Karin Mijnheer – contactpersoon gemeente Hardenberg


Vanwege de hoge eisen die gesteld worden aan het malen voor consumptie vanuit de hygiënewet is gekozen om te malen voor veevoer (hoofdzakelijk mais). Het proces blijft hetzelfde en op deze manier kunnen de mensen ook zien hoe het maalproces in de afgelopen eeuwen in zijn werk ging. Verder is er de afzet van het consumptiemeel waar rekening mee moet worden gehouden. Nu wordt het graan kosteloos opgehaald bij een veevoederfabriek in Dalfsen en wordt het gemalen weer teruggebracht.

De stichting heeft 3 vrijwillige molenaars tot haar beschikking om de molen regelmatig te laten draaien, malen en te onderhouden:

Bert de Ruiter, Detlef ter Haar en Hans Hoekman


Verder zijn er een twintigtal molengidsen die bezoekers op deskundige wijze kunnen rondleiden.

Daarnaast hebben we Pieter Ubels – oud bakker uit Dedemsvaart bereid gevonden om een aantal broodbakcursussen per jaar te geven en bij de Molendagen het brood bakken op zich te nemen in samenwerking met andere vrijwilligers en bezoekers.

De stichting wil het terrein rondom de molen aantrekkelijk houden en molen en molenbehoud voortdurend onder de aandacht van de plaatselijke bevolking brengen. Molen De Star is immers het visitekaartje voor Balkbrug.

Top