Jaarverslag 2010

JAARVERSLAG 2010

Beheerstichting molen ‘de STAR’

 Bestuurssamenstelling

Het jaar 2010 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Marten Wink (tot september)
 • Henk Hof
 • Henk Duistermaat
 • Bert de Ruiter
 • Ingrid Schepers (tot november)
 • Karin Mijnheer (vanaf november)
 • Gerrie van der Holst
 • Harm Knol (vanaf augustus)
 • Els Stuiver

In september vond een bestuursverkiezing plaats,waarbij Marten Wink aftredend was en niet herkiesbaar. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in september nam hij afscheid en kreeg de STAR-award uitgereikt voor zijn verdiensten voor de molen.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam dit jaar zevenmaal bij elkaar. Vele zaken werden behandeld. Vaste agendapunten waren:

 • Bespreking met Arie Winters namens de klussenploeg van de molen
 • Behandeling notulen en post
 • Financiën
 • Donateuractie ‘Vrienden van de Molen’
 • Bijzondere activiteiten bij de molen

Alle onderwerpen werden in een open en positieve sfeer besproken. De vergaderingen hadden een ontspannen karakter.

 

Donateurs

De commissie ‘Vrienden van de Molen’ bestond gedurende het jaar 2010 uit:

 • Henk Duistermaat (trekker van de club)
 • Edwin de Wit
 • Jan Nijensikkens
 • Frieda de Groot
 • Roelie Schotmeijer
 • Arie Winters
 • Marten Wink tot september (namens bestuur)

Gedurende het jaar zijn de volgende leden aan de commissie toegevoegd:

 • Wim Wassink
 • Albert Voorhorst
 • Hennie Haasjes
 • Tinus van Marle
 • Jos Veneman

De commissie heeft gedurende het jaar 3 x vergaderd in een wisselende samenstelling.

 

De activiteiten van de Vriendenclub gingen in 2010 van start met de organisatie van de Nieuwjaarsborrel op 1 januari. Gevolgd door de Balkmarkt op 26 april. Op de Balkmarkt stond het winnen van donateurs weer centraal en de verkoop van melkproducten. Het aanbieden van gratis koffie en het bakken van koekjes ter plekke doen het nog steeds goed om belangstellenden naar de kraam te trekken.

Het molenseizoen ging op 8 mei van start tijdens de nationale molen- en gemalendag. De aftrap werd gegeven met de STAR-kampioenschappen pannenkoekenbakken en de opening van de schilderijententoonstelling van Ansje van Elburg. Deze schilderijenexpositie was  gedurende het gehele molenseizoen te bezichtigen in de molen en het Magazijn.

Voor de jeugd was die dag een trampoline en een springkussen ter beschikking gesteld door Engel Koops.

Op 1, 2 en 3 juli deed de molen mee aan de plaatselijk middenstandsbeurs, georganiseerd door de Balkbrugse Ondernemers Vereniging, waarbij het bakken van brood centraal stond. Als gevolg daarvan volgde in november en december een cursus broodbakken.

Het molenseizoen werd afgesloten op 11 september met het kinderfestijn “Van Koren tot Koek”. De kinderen konden koren dorsen, graan malen en pannenkoeken bakken. Die avond werd het seizoen voor de vrijwilligers afgesloten met een buffet. Jan Nijensikkens had speenvarken gebraden.

Op 8 december deden we ook weer mee met de jaarlijkse kerstmarkt aan de Boslaan. Albert Voorhorst had voor die gelegenheid oliebollen gebakken. De meelverkoop verliep goed die avond. Ook had Roelie Schotmeijer kerstbakjes gemaakt.

Aantal donateurs: 310. Aantal bezoekers: 2100.

Activiteiten

De molenactiviteiten in het jaar 2010 gingen van start met:

 • Op 1 januari met de traditionele nieuwjaarsborrel. Jan Nijensikkens had voor Glühwein gezorgd en voor een overheerlijk hammetje.
 • Op 14 februari stond een romantische wandeltocht op de agenda
 • Op 2 en 9 maart werd een cursus molenkennis gegeven door Hans Hoekman en Detlef ter Haar
 • Van 16 maart t/m 23 juni kwamen kinderen uit groep 6 van de basisscholen uit de voormalige gemeente Avereest voor een les over het molengebeuren.
 • Op 26 april vond  de Balkmarkt plaats
 • Op 8 mei was de opening van het Molenseizoen met de STAR-kampioenschappen pannenkoekenbakken. Opening van de schilderijententoonstelling van Ansje van Elburg. Later die dag vond nog een kameradendag plaats.
 • Op 15 mei was de molen opgenomen een wandeltocht
 • Op 8 en 9 juni vond het Sporenproject plaats van de Van der Capellen Scholengemeenschap, lokatie Zevenleden, Dedemsvaart.
 • Op 11 juni was er een promotiebijeenkomst van Natuur en Milieu Overijssel in de molen om het toerisme in het Reestdal op de kaart te zetten
 • Op 11 juni was er een bijeenkomst van de Vrijwillige Molenaars aangesloten bij de Stichting Overijsselse Molen
 • Op 16 juni kwamen er kinderen die zich ingeschreven hadden voor het jaarlijkse gemeenteproject Ken je Kunst
 • Op 26 juni, 24 juli en 25 juli vonden familiedagen plaats
 • Van 1 t/m 3 juli deelname aan de middenstandsbeurs van de BOV
 • Op 10 juli kwam de organisatie van vluchtelingenwerk uit Dalfsen op bezoek
 • Op 4 september was de molen opgenomen in het traject van een culturele fietstocht
 • Op 4 september deden we mee aan de Dag van het Platteland
 • Op 11 september was het kinderfestival van ‘Koren tot Koek’
 • Op 11 september was er vrijwilligersavond voor de sluiting molenseizoen
 • Op 15 september kwamen kinderen uit de Vinkenbuurt voor een rondleiding door de molen en koekjes bakken
 • Op 23 september kwamen medewerkers van Carinova voor een rondleiding door de molen met aansluitend een gezamenlijke lunch
 • Op 2 oktober vond een wandeltocht vanuit de molen plaats
 • Op 16 oktober was er een grote en kleine wandeltocht
 • In november heeft Wim Wassink proefexamen gedaan voor het vak van vrijwillig molenaar. Hij heeft dit met succes afgelegd. Medio 2011 volgt het landelijke examen.
 • Op 6 november kwam een groep oud studentengroep op bezoek
 • Op 17 november en 15 december vonden workshops broodbakken plaats, gegeven door Albert Voorhorst en Wim Wassink
 • Op 20 en 21 november werden wandeltochten gehouden
 • Op 8 december deelname aan de jaarlijkse kerstmarkt
 • Het aantal fotoreportages in 2010 staat op 2.
 • Verder hebben het hele jaar door vele bezoekers de molen bezocht voor een rondleiding

Technisch verslag

 • In het jaar 2010 werd een nieuwe steenspil gerealiseerd.
 • Er werd een nieuwe ladder gemaakt van de eerste naar de tweede overstap in de kapzolder.
 • Er werd de laatste hand gelegd aan de stortkoker voor het derde koppel maalstenen.
 • Door de fa. Doornbosch werd een begin gemaakt om de molen te voorzien van nieuwe roeden.
 • Er werd hoofdzakelijk maïs gemalen, ongeveer 5550 kg.

De beheerstichting van molen ‘de Star’ bedankt een ieder die aan dit prachtige resultaat zijn of haar bijdrage heeft geleverd.

Top