Kerkuilen hadden in 2018 ook last van de droogte

De vogelsectie bezit en beheert 35 kerkuilenkasten. De meeste hangen in schuren bij particulieren. In 2018 waren 10 kasten bezet. In totaal konden er 25 jonge uilen geringd worden. In twee kasten waren de jongen te groot om te ringen. Er vlogen dus meer dan 25 jongen uit. Opvallend was het gemiddeld aantal jongen per nest, dat was namelijk drie.  In een kast werden wel vijf jongen aangetroffen, maar die bleken graatmager.  In de afgelopen broedperiode was het voedselaanbod slecht. De droogte zorgde voor een matig muizenjaar. Vogelwerkgroepen in de regio hadden dezelfde ervaringen, zoals de vogelwerkgroep van  Natuur en Milieu De Vechtstreek uit Ommen.

In de komende maanden gaat de werkgroep kasten opschonen, worden oude kasten vervangen of op een andere plek opgehangen. Dat laatste heeft vaak te maken met de bereikbaarheid. Sommige kasten zijn in het verleden op hoogtes opgehangen die nu moeilijk bereikbaar zijn . Veiligheid is erg belangrijk!