Vogel van de maand januari 2019 : de keep

Vanuit onze vogelsectie starten we met een nieuwe rubriek: de vogel van de maand. Natuurlijk vertellen we over de soorten die we in onze omgeving tegen kunnen komen. Onder de tekst vind je een aantal leuke links met meer info over de soort die gepresenteerd wordt.

De keep valt onder de familie van de vinkachtigen.  Zowel formaat als vorm is gelijk aan de vink. 14-16 cm is zijn lengte van punt van de snavel tot punt van de staart.De Keep is een echt wintergast, de vogels die bij ons de winter doorbrengen hebben als broedgebied Scandinavië, Finland en West Rusland. In de winter foerageren de vogels

keep man
bron : vogel-spotter.blogspot.com

vooral op beukennootjes, maar ook op ingezaaide akkers. De vogels komen ook graag op de voertafels met wintervoedering en daar eten ze ook allerlei soorten zaden. Sommige jaren zijn de vogels er in grote getale, andere jaren met weinig of ontbreken ze na genoeg. Zijn er goede mastjaren voor de beuken in de landen waar de vogels broeden, dan ondernemen ze niet de lange reis naar het zuidwesten, het is ook mogelijk dat ze onderweg blijven hangen als daar genoeg voedsel te vinden is. In de loop van de jaren zijn er doorgaans wel minder Kepen in ons land. Dit heeft voornamelijk te maken met het voedsel aanbod in hun broedgebied. Ook verdwijnen er broedgebieden in Finland, monotone bos bouw is niet aantrekkelijk voor o.a. de Keep. En het klimaat heeft ook invloed, minder koude winters, geeft mindere noodzaak om te vertrekken.

Rode lijst 

In Nederland staat de Keep op de Rode Lijst. Dit heeft te maken dat er maar heel weinig broedgevallen zijn, 3 tot 5 paar. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw waren dit enkele 10 tallen. De Keep heeft in ons land nooit in grote getale gebroed. De broedgevallen die er zijn geweest waren vooral op de Veluwe, Achterhoek en in Drenthe.De Keep broedt vooral in grote dennenbossen. Wel blijven er elk jaar l een paar onvolwassen vogels achter die echter niet tot broeden komen. Daardoor wordt de zang van de Keep wel eens gehoord. Het is een soort gezoem, rrrrrrhuuuuh, uit de verte doet het wel denken aan een motorketting zaag. Het meer bekendere geluid van de Keep is zijn roep k-elp. Daar dankt hij dan ook z’n naam aan.

Het prachtige verenkleed van de keep

De herkenning

Mannetjes in zomerkleed hebben een gitzwarte kop, snavel, rug en poten. De keel, borst en schouders zijn oranje. Buik en stuit zijn wit. Vrouwtjes hebben een gematigder kleed. Het achterhoofd en rug zijn gebandeerd grijs met bruin, de zijkant van de kop is voornamelijk grijs, de keel en borst zijn zacht oranje, buik en stuit zijn wit. De snavel is geel en de poten zijn vleeskleurig. Bij mannetjes in winterkleed zijn de delen die in de zomer zwart zijn, donker grijs/bruin gebandeerd, die lichtere banden slijten in de loop van de winter af, zodat ze in april in hun broedkleed vertrekken vanuit Nederland. De in de winter gele snavel wordt in de loop van het voorjaar zwart. Beide seksen hebben aan de flanken zwarte ronde stippen. De opvallende witte stuit, die goed zichtbaar is bij het opvliegen is bij jonge vogels geelachtig.De wetenschappelijke naam van de Keep is:  Fringilla montifrngilla . De Engelse naam: Brambling en de Duitse naam: Bergfink.

De bovenste foto is gemaakt door Teo Schmidt.  Een keep vrouw op zoek naar voedsel.

De Vogelbescherming 

De zang van de keep 

Mooie foto´s 

Filmpje