Vijf nestkasten voor de tuinen van Mien Ruys

Onze vogelsectie bezit, beheert en controleert meer dan 400 kleine nestkasten. De meeste kasten hangen in reservaatsgebied in het Reestdal. Elk jaar wordt een aantal oude en vervallen kasten vervangen of hersteld.  Wilco, onze vakkundige timmerman, doet dit met veel plezier.  ´s Winters wordt de voorraad aangevuld, zodat de nestkastcontroleurs in het vroege voorjaar hun route weer kunnen ´updaten´.  Toen de Stichting Tuinen van Mien Ruys ons benaderde over het plaatsen van nestkasten om de eikenprocessierups te bestrijden vonden we dit natuurlijk een goed idee.  De voorraad was groot genoeg om een vijftal kasten beschikbaar te stellen. Johan Tinholt is al een aantal jaren bezig met het inventariseren van de vogels in de tuinen, dus de link  was gauw gelegd. Deze week heeft Johan vijf kasten opgehangen in dat prachtige tuinencomplex in het hartje van Dedemsvaart. Ze hangen aan eikenbomen op een hoogte van 1.50 meter.  Johan gaat ze dit broedseizoen regelmatig controleren. We hebben er dus een nieuwe (kleine) route bij. Straks ook maar eens kijken wat het effect op de populatie processierupsen is.