Akkerrand, natuurakker en strook boekweit ingezaaid

Ons Project ´Oude landbouwgewassen in het Reestdal´  , dat we als sinds 2009 samen met Landschap Overijssel realiseren begint steeds meer inhoud te krijgen. Op 15 april zaaiden we al drie granen in, op maandag 29 april 2019 konden we op de locatie Den Westerhuis boekweit zaaien. Langs het fietspad vlakbij de Reestkerk is een akkerrand ingezaaid met eenjarige akkerkruiden.  Een akker bij molen De Star in Balkbrug werd ingezaaid als natuurakker.

Locatie project landbouwgewassen

Locatie Den Westerhuis 

Lopend op het graspad vanaf de begraafplaats naar Den Westerhuis passeer je de locatie waar op gebied van landbouwgewassen van alles te zien is.  Aan de oostkant staat winterrogge, links van het pad groeien straks vijf gewassen in brede stroken van 16 meter naast elkaar.  De eerste strook aan de rand van de es is in oktober 2018 al ingezaaid met spelt. De ontwikkeling van dit wintergraan is nu al goed te volgen. Dan volgen nog vier andere gewassen. Nu nog niet zichtbaar, maar over een poosje weet je niet wat je ziet.  Na de spelt zaaiden we haver, boekweit, zomertarwe en zomergerst in.  Straks zetten we bij iedere strook een infopaneeltje neer.  Na de laatste strook met zomergerst ligt een es braak. Wat het nut daar precies van is vertelt het paneeltje dat er staat.

Natuurakker bij molen De Star Balkbrug 

Landschap Overijssel bezit rondom het Molenbos gronden en een deel ervan mochten we op 26 april 2019 inzaaien als natuurakker. Het zaaigoed is door Landschap Overijssel aangeschaft bij Cruydthoeck en bestaat uit een linnen zakje met daarin zaden van:  bolderik,korenbloem, gele ganzenbloem,echte kamille,bleke klaproos, reukloze kamille  en grote klaproos. Maar dat is nog niet alles. We hebben dit mengsel van eenjarige akkerbloemen gecombineerd met haver,gerst, tarwe en boekweit.  We hebben hoge verwachtingen van deze akker. We plaatsen er nog een paneeltje. Vorig jaar stond de akker vol met bloeiend boekweit.

Chris zaait de boekweit en de granen, Jan het mengsel met de eenjarigen.

Bloemrijke akkerrand 

Langs het fietspad vlak bij de Reestkerk ligt grenzend aan een es met winterrogge een rand van een meter of drie breed. Deze rand is door ons op maandag 29 april 2019 ingezaaid met een mengsel van akkerkruiden, boekweit en zomergranen.  We zetten er binnenkort een infopaneeltje neer.

Wie?

Zaaiers: Mieke, Chris en Jan . Met dank aan de beide medewerkers van Landschap Overijssel, Piet en Gerrit, voor het bewerken van de grond.