Vogelsectie op bezoek in de Kiersche Wijde

Op woensdagavond 22 mei zijn we met 12 leden van de vogelsectie naar de Kiersche Wijde, bij Wanneperveen gegaan. Daar werden we om 19.00 uur ontvangen door Henk Janssen, natuurgids van Natuurmonumenten. Het was een prachtige avond en volop zon, er was nog een beetje wind en die verdreef de muggen, maar de wind viel later weg en er werd flink gewapperd en gemept, want de muggen en knutjes waren in grote aantallen aanwezig. Het mocht de pret niet drukken. Henk vertelde ons een en ander over het ontstaan van dit prachtige weideveengebied, ook vertelde hij over het beheer i.v.m. het maaibeleid. Heel belangrijk in dit gebied is, dat alle fases van het verlanden in beeld wordt gebracht en daarbij ook de gevarieerde flora en fauna.

Prachtige planten en een Kievit met lef

Henk wees ons prachtige planten aan zoals het Zenegroen en de Ratelaar.nOok waren er veel libellen, waar op dit moment de Viervlek het grootste aantal telde. En wij als vogelsectie keken natuurlijk ook naar vogels. De Koekoek hoorden we volop en later werd hij ook gespot,  drie Lepelaars vlogen aan ons voorbij en rietvogels zoals de Rietzanger en Rietgors lieten zich volop horen. Het hoogtepunt was de onvolwassen Zeearend die we in de verte zagen vliegen, achtervolgd door een Kievit. Al met al was een het een leuke en leerzame wandeling waarbij ook door ons zelf onderling veel informatie werd uitgewisseld. Na afloop hebben we een kopje koffie of thee met daarbij een heerlijk gebakje genuttigd in de Raket te Rogat. Tegen 22.00 uur gingen we weer huiswaarts.

Judith

Planten die we zoal gezien hebben:

Waterviolier Kikkerbeet
Krabbescheer Holpijp
Echte Koekoeksbloem Hop
Dag Koekoeksbloem Kleefkruid
Grote Ratelaar Grote Brandnetel
Rietorchis Rode Klaver
Zenegroen Kleine Klaver
Tormentil Gele Lis
Veenpluis Watereppe
Moeraskartelblad Valeriaan
Gele Plomp Wijnruit
Wateraardbei Kleine Bereklauw
Veldzuring Framboos
Scherpe Boterbloem Smeerwortel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogels die we gezien en of gehoord hebben:

Knobbelzwaan Holenduif
Grauwe Gans Houtduif
Grote Canadese Gans Koekoek
Wilde Eend Gierzwaluw
Kuifeend Boerenzwaluw
Fuut met 3 jongen Witte Kwikstaart
Blauwe Reiger Tuinfluiter
Lepelaar Grasmus
Zeearend Rietzanger
Buizerd Snor
Boomvalk Fitis
Meerkoet Tjiftjaf
Kievit Winterkoning
Wulp Matkop
Kokmeeuw Zwarte Kraai
Visdief Rietgors