Broedseizoen 2019

De vogelsectie van de natuurwerkgroep bestaat uit ongeveer vijftien vrijwilligers. De werkgroep bezit, onderhoudt en controleert kleine nestkasten, maar ook grotere kasten van kerkuil, steenuil en torenvalk. De natuurwerkgroep bezit ook acht paalnesten voor ooievaars. Deze staan allemaal in het Reestdal. De kleine nestkasten hangen voor een groot deel in De Haardennen en ander reservaatgebieden van Landschap Overijssel. Veel uilenkasten hangen op particulier terrein, in schuren, bomen e.d. In het broedseizoen worden erg veel vogels geringd. Binnen de sectie is veel kennis aanwezig.  We kijken met gemengde gevoelens terug op het broedseizoen 2019. 

Broedseizoen 2019

Kleine nestkasten en geringde vogels

Het was een jaar met twee gezichten. De Ommerschans, Canadabos, Molenbos, Katingermeertje, Jan Plas en de tuinen van Mien Ruys hadden een vrij normaal broedseizoen. Niet een bijzonder goed jaar maar een redelijk jaar. De meeste Bonte vliegenvangers werden geringd in het Molenbos en het Canadabos. Helaas maar twee broedsels van Boomklevers op onze routes.  Slechts 1 in het Katingerbos en 1 in het Canadabos. Gelukkig weer een broedsel van een Glanskop in het Canadabos. Vaak broedt deze vogel een aantal jaar achter elkaar in hetzelfde kastje, we kijken voor de Glanskop dus uit naar volgend jaar.

Nu de andere kant van het verhaal. Enorm veel verstoring op de routes De Poele, Hulsingbosje en de Haardennen. Kasten werden van de boom gerukt en leeg geplunderd, Nestmateriaal, door het vlieggat of via het losgerukte deksel naar buiten gerukt. Eieren en jonge vogels werden opgegeten. Maar ook volwassen vogels werden gepakt. Het was soms een compleet slagveld. Er zijn daardoor ook maar weinig broedsels groot geworden. Dit is al het 2de seizoen dat dit gaande is. De dader is hoogstwaarschijnlijk de Boommarter die met zijn familie in de Haardennen huist. Volgend seizoen proberen we maatregelen te nemen op dit te voorkomen,

De resultaten van de kleine nestkastvogels die geringd zijn. 

Vogelsoort Adult Juveniel Terugvangst
Bonte Viegenvanger 5 205 1
Boomklever 15
Glanskop 9
Grauwe Vliegenvanger 4
Koolmees 3 30 1
Pimpelmees 1 9
Roodborst 2
Totaal 9 274 2

 Kleine kasten, ringonderzoek kleine zangvogels: Judith Schmidt, coördinator vogelsectie algemeen: tjvogelaars2@outlook.com

 Steenuilen

 Maar liefst 30 uilenkasten controleert de werkgroep die door Henri Timmer wordt gecoördineerd. In het broedseizoen 2019 waren vijf kasten bezet. De werkgroep kon van drie kasten12 jongen ringen. Henri vertelt : “Eén kast kon ik niet bij komen, de zes jongen maar niet geringd. Er was ook een kast met 5 eieren. Die waren niet bevrucht. De steenuiltjes hebben lang zitten broeden maar hebben het na een aantal weken toch opgegeven. Ik heb toen de eieren stuk gemaakt. Er was geen 1 ei bevrucht (helaas). En er zat dit jaar weer een nest in een schuur waar ik niet bij kan. We hebben er wel een kast hangen maar daar gaat alleen het mannetje in om te slapen. Wij hebben 4 jongen gezien” In totaal werden 32 eieren geteld . Samenvattend: Er vlogen 22 jongen uit, daarvan konden er 10 niet worden geringd. Negen eieren kwamen niet uit. Veel kasten met spreeuwen.

Steenuilen: Henri Timmer, henri-timmer@home.nl

 

Kerkuilen

 Het was een broedjaar met grote legsels. Alle gecontroleerde bezette kasten hadden 5 jongen en 1 kast zelfs 6 jongen! De grote aantallen
jongen valt niet alleen op maar ook dat alle kasten zoveel jongen hebben. Met andere woorden door voldoende voedsel aanbod in het gehele ringgebied zijn er grote legsels. Totaal zijn er 44 jongen geteld en daarvan zijn er 34 geringd. Dit verschil heeft te maken met dat sommige jongen te jong waren op het
moment dat wij er waren om te ringen. Ook waren we bij een paar nesten te laat. Aangezien Kerkuilen het hele jaar door kunnen broeden loop je
wel eens een broedsel mis. Dit jaar geen last gehad van Steenmarters! Bij 3 kasten verdeeld over het gebied is nog gekeken naar een tweede
broedsel. Aangezien er voldoende voedsel was had dit goed gekund. Helaas niets aangetroffen. Verder hebben we twee hoge kasten verwijderd en wat lager nieuwe kasten
opgehangen i.v.m. de veiligheid. Afwachten tot het nieuwe seizoen of de uilen deze verandering accepteren.

Kerkuilen: Rik van der Kolk, rikvanderkolk@heeringvastgoed.nl