Weer een stukje houtwal klaar voor de toekomst

In februari 2015 begon onze werkgroep landschapsbeheer met het gefaseerd afzetten van een 200 meter lange en 20 meter brede houtwal in de buurt van Den Huizen. In de afgelopen vier jaar is de houtwal prachtig uitgelopen en veel dichter geworden. Nu is het de beurt aan de laatste meters. We hopen, dat we dit laatste stuk in twee zaterdagmorgens kunnen doen.  We zijn met z’n elven, het weer is goed, het gereedschap scherp, dus aan de slag!

Dood hout is belangrijk in het ecosysteem

Over kringloop en biocentrales 

Dode bomen laten we staan. De takken gooien we op rillen ( takkenhopen).  De houtwal wordt niet alleen maar dichter als je het hout bij de grond afzet, nee er is meer. Dode stronken zitten vol insecten en daar profiteren veel vogels van. De takkenbulten zullen langzaam vergaan en de humuslaag van het bos rijker maken, roodborst, heggenmus en winterkoning doe je er een groot plezier mee , net als veel kleine zoogdieren. Dood hout speelt een belangrijke rol in de kringloop van het bos en moet dus onderdeel van het ecosysteem blijven.  Vroeger was het beheer van houtwallen, houtsingels en hakhoutbosjes een vast onderdeel van de boerenbedrijfsvoering. Het leverde hout op, dat voor meerdere doeleinden werd gebruikt. Er verdween echter nooit zoveel organisch materiaal, dat de kringloop werd verstoord. De houtverslindende biocentrales in ons land verbranden veel afvalhout uit bossen, houtwallen wegbermen e.d. Energie opwekken uit hout vanuit ecologisch beheer gezien is volslagen onzinnig en ook helemaal niet klimaatneutraal.  Een boom van vijftig jaar oud wordt  er in een paar minuten doorgedraaid.  Een jong boompje doet er vijftig jaar over om weer net zoveel CO2 uit de lucht te halen als z’n opgestookte voorganger.  Dan pas is de CO2 uitstoot van de verbranding van de  oude boom gecompenseerd.  Inmiddels ligt Amersfoort aan zee.

Waar zijn we mee bezig ?

Meer foto’s op onze Facebookpagina