Wintergraan spelt ontkiemt

Het inzaaien van spelt is altijd de start van ons nieuwe project ‘Oude landbouwgewassen in het Reestdal’,  dat we samen met Landschap Overijssel realiseren.  Op woensdag 23 oktober 2019 zaaiden we een zes meter brede strook in op de inmiddels bekende locatie op Den Westerhuis. Spelt is een wintergraan en wordt in het najaar gezaaid. Na

zaaikorf

een paar weken al ontkiemt het zaad ( speltkorrels zijn heel grof van bouw en duidelijk herkenbaar) en gedurende de winter ontstaat een fris groen tapijt van kleine speltplantjes.  Na de winter gaat de ontwikkeling van dit eenjarig gewas erg snel. In juli zijn de aren rijp en kan het gewas worden geoogst. In dit project gebeurt dat niet, de spelt wordt niet geoogst en blijft in de winter staan.