De laatste loo(t)jes van de houtwal

We zijn vanmorgen, zaterdag 14 december 2019, maar met z’n zevenen. Veel afmeldingen dit keer. Jammer, maar met een kleine groep kun je ook veel doen. De weersvooruitzichten zijn niet denderend. Ze blijken ook erg goed te kloppen, want we zijn nog geen half uur aan het werk of de regen valt met bakken uit de lucht. Vier van ons vluchten de auto in, drie blijven in de houtwal achter in de hoop dat een paar nog niet omgezaagde bomen wat beschutting brengen.  Gelukkig is het een korte bui. Regen en een houtwal afzetten is geen goede combinatie. Het hout is glad en glibberig, de werkhandschoenen slaan al gauw groen uit en op je knieën in de natte strooisellaag is ook al geen pretje.  Toch valt het uiteindelijk best mee en komen we deze morgen een heel eind. Helemaal af is de houtwal nog niet, maar de winter moet nog beginnen, dus we hebben nog de tijd.  Hoewel, in januari en februari staan meer dan dertig knotwilgen op het programma….

In de winter van 2015 begonnen we met deze pittige klus: het afzetten van een lange en brede houtwal haaks gelegen op het fietspad tussen Balkbrug en Oud-Avereest, ter hoogte van Den Huizen. Iedere winter zetten we een meter of vijftig af.  We konden de houtwal ieder jaar weer mooi zien uitlopen. Dat is ook de zin van houtwalbeheer. Om de 10-15 jaar de bomen en struiken afzetten tot vlak boven de grond om daarna het hout weer alle tijd geven om te groeien. Vroeger was het afzetten van hakhout een belangrijk onderdeel van het boerenbedrijf.  Dat is al jaren niet meer zo.  Gelukkig zijn er nog boeren die oog hebben voor het kleinschalig cultuurlandschap en via agrarisch natuurbeheer het oude landschap in stand te houden.

Biodiversiteit 

We gaan in de houtwal weloverwogen vanuit een ecologisch principe te werk. Dode bomen blijven staan, takkenrillen worden aangelegd als schuilplaatsen en broedplekken voor kleine zoogdieren en vogels.  Ook een paar grote eiken blijven onderdeel van de houtwal.  Straks, als de klus is geklaard,  laten we houtwal weer jarenlang met rust.  Dan kan de strook weer dienen als verbindingsweg voor dieren als das en ree, vinden veel vogels er voedsel en plekken om te nestelen,  kunnen vlinders zich in het zonnetje lekker opwarmen. Een goed beheerde houtwal is namelijk een natuurgebiedje op zich, vaak met een grote diversiteit aan flora en fauna. We werken graag mee om dit alles in stand te houden.