Start project 2020 : straks weer genieten van landbouwgewassen, bloemrijke akkerranden en natuurakkers

In 2010 zijn we er mee begonnen. op de Zuidberg, een mooie bolvormige es langs het kerkenpad achter de Reestkerk van Oud-Avereest.  Samen met Landschap Overijssel zaaiden we daar vier stroken in met oude en minder bekende landbouwgewassen: haver, winterrogge, spelt en boekweit. We zetten er vier infopaneeltjes bij.  In de zomermaanden was het een plaatje !  Veel wandelaars hebben er van genoten. Vanaf die zomer wisten we het zeker: hier moeten we mee doorgaan.

Project werd uitgebreid 

We zijn nu tien jaar verder. Het is niet bij die vier stroken op de Zuidberg gebleven.  Het aantal locaties is behoorlijk uitgebreid, net als de gewassen die we inzaaien. Dit jaar zaaien we op de vier locaties.  Twee plekken krijgen rust.

  • Akker bij Molen De Star in Balkbrug
  • Akkerrand langs graspad tussen Den Westerhuis en De Wildenberg
  • Akker bij boerderij ’t Ende
  • Akker Den Westerhuis tussen begraafplaats Oud-Avereest en Den Westerhuis
  • Akkerrand langs fietspad Oud-Avereest
  • Akker De Zuidberg

De zaaikorf en de akkerbloemmengsels liggen klaar

De gronden die we inzaaien liggen in het Reestdal en zijn allemaal in beheer bij Landschap Overijssel en Stichting Het Drentse Landschap. Samen maken we afspraken over de inkoop van de zaden en over het bewerken van de grond.  Wij, vijf vrijwilligers van de natuurwerkgroep de Reest,  zaaien op ambachtelijke wijze de akkers in. Het zware werk wordt gedaan door beide Landschappen.  In het najaar blikken we terug en maken een planning voor het nieuwe seizoen. Spelt en winterrogge bijvoorbeeld,  zijn wintergranen die al in oktober moeten worden gezaaid. Dan moet je wel al weten waar dit mooie gewas zich mag ontwikkelen.  Ook belangrijk om te noemen: de akkers en akkerranden worden niet geoogst. Gedurende de wintermaanden is het een voedselparadijs voor zaadetende vogels als vinkachtigen, geelgors, putter, fazant, enz.  Kleine zoogdieren voelen zich er ook prima thuis. De doelstelling van dit project is dan ook tweeledig:   het bevordert de biodiversiteit en we hechten veel waarde aan educatie. Veel mensen kennen veel akkerbloemen en gewassen niet.  Uit ervaring weten we ook dat de gewassen en akkerbloemen erg veel worden gefotografeerd. Laat iedereen er vooral erg van genieten !!!!!

Wat hebben we al gedaan ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Den Westerhuis ( rechts van graspad, gezien vanaf Oud-Avereest) 

Op woensdag 23 oktober 2019 spelt ingezaaid op een strook langs een houtwal, rechts van het graspad.  Spelt is een lastig gewas in ons project. Vaak komt het slecht op.  Echter, op deze plek ziet het er heel goed uit. Je kunt de donkergroene spelt goed onderscheiden van de lichter gekleurde winterrogge die ernaast groeit.  Benieuwd wat het wordt ! Het is zo’prachtig gewas met hele grove korrels

Locatie Den Westerhuis (links van graspad)

Hier hebben we de es (akker) verdeeld in vijf lange stroken.  De strook grenzend aan het weiland was in 2018/2019 ingezaaid met spelt.  In de winter is het blijven staan en dit deel mag zich verder ontwikkelen tot een ruige akkerrand. We kijken uit naar de ontwikkeling van de vegetatie.Op dinsdag 14 april zaaiden we op drie stroken zomertarwe,zomergerst en haver in.  Met boekweit wachten we nog even tot de kansen op nachtvorst niet meer zo groot zijn.

Het grootste deel van de essen aan weerszijden van het graspad zijn door Landschap Overijssel ingezaaid ( oktober 2019) met winterrogge, Dit wordt in juli geoogst. De opbrengst is onderdeel van de kringloop. Het voer en het stro gaat naar runderen , die weer zorgen voor de mest die om de twee, drie jaar over de essen wordt uitgereden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie graspad tussen Den Westerhuis en De Wildenberg

Een nieuwe en erg mooie plek , bij veel wandelaars bekend. Lopend vanaf het Overijsselse Den Westerhuis over het graspad dwars door de hooilanden naar boerderij De Wildenberg. Een van de mooiste stukjes Reestdal ! Nog net voor de vonder over de Reest heeft Landschap Overijssel een drie meter akkerrand geploegd. Die hebben we op vrijdag 1 mei ingezaaid met eenjarige en tweejarige akkerbloemen in combinatie met granen en boekweit.  Nu hopen op dagen met zon en regen. Dan wordt het een plaatje.  Vlinders, bijen en andere insecten zullen deze rand wel weten te vinden!

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Molen De Star Balkbrug 

Vorig jaar ingezaaid als natuurakker. Door de droge zomer viel het allemaal wat tegen. Nu proberen we het opnieuw en hopen op zon en met enige regelmaat ook wat regen. Op vrijdag 1 mei zaaiden we de akker in met eenjarige akkerbloemmengsel in combinatie met boekweit, zomergerst, zomertarwe, haver en spelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie boerderij ’t Ende 

Dit jaar werken we in dit project voor het eerst samen met Het Drentse Landschap. Daar zijn we erg blij mee.  Veel mensen kennen deze plek niet. Dat is jammer, want het is een prachtige locatie bij een monumentale boerderij . Het Drentse Landschap heeft hier een hele mooie korte wandelroute uitgezet. Je loopt aan weerszijden van de Reest, dus ook in Overijssel en je steekt het beekje twee keer over. Aan de andere kant van de Stapelerweg loop je door een mooi bos.  De akker tussen de kleine parkeerplaats en de boerderij hebben we verdeeld in vijf stroken.

Op woensdag 22 april zaaiden we de akkerranden in met een mengsel van eenjarige akkerbloemen in combinatie met granen.  In het midden zaaiden we zomergerst.  De twee overgebleven stroken zijn bestemd voor boekweit, maar daar wachten we nog even mee tot half mei.  Naast de akker staat de bijenstal van de imkervereniging De Wijk.  De bijen hebben straks hun luilekkerland vlak buiten de deur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemrijke akkerrand langs fietspad Oud Avereest.

Vorig jaar ingezaaid met  een mengsel van eenjarige akkerbloemen, boekweit en granen.  Was door de droge zomer geen succes. De akkerrand laten we gewoon liggen en we kijken wel wat het wordt.

 

 

 

 

 

 

 

De Zuidberg langs kerkenpad achter Reestkerk 

Mooie bolvormige es. Hier is al eeuwenlang op verbouwd.  In 2010 vond op  deze plek de start van ons project plaats.  Als groenbemester ooit ingezaaid met bladrammenas. Voor de bodem prima, maar voor het inzaaien  van akkerbloemen en granen minder geschikt. Steeds weer kwam bladrammenas het verpesten.  Vorig jaar hebben we niets met de es gedaan en is de akker regelmatig gebloot, zodat de vegetatie niet tot bloei kwam. ( bloten is het afmaaien van de toppen van de planten, zodat ze niet tot bloei komen.) Dit jaar gaan we met dit proces door.  We denken de es in 2021 dan weer in te kunnen zaaien.

Zaadmengsels zijn duur, wie betaalt dat ? 

De natuurwerkgroep de Reest werkt in dit project met een kleine begroting. Geld is nodig voor onderhoud van de infopanelen, voor de inkoop van zaden is de verenigingskas niet toereikend.  In de afgelopen jaren financierde Landschap Overijssel de aankoop van al het zaaigoed . Dat is dit jaar weer zo, met dit verschil dat wij als natuurwerkgroep nu de mengsels voor eenjarige en tweejarige akkerbloemen hebben aangeschaft.  Dat konden we dankzij een bijdrage  van 475 euro van de gemeente Hardenberg uit de subsidiepot Biodiversiteit.  Daar zijn we erg blij mee.  Het zaaigoed voor de locatie bij boerderij’t Ende werd aangeschaft door Het Drentse Landschap.  De akkerbloemmengsels zijn gekocht bij de CRUYDT-HOECK in Nijerberkoop . Dit bedrijf levert biologische zaden van inheemse planten.  Het mengsel van eenjarige akkerbloemen bijvoorbeeld bestaat uit: Bolderik, Korenbloem, Wilde ridderspoor, Gele ganzenbloem, Echte kamille, Papaver , Bleke klaproos , Grote klaproos , Kegelsilene, Franse silene , Nachtkoekoeksbloem en Reukloze kamille.  

Samen met de Landschappen 

De gronden waarop we mogen zaaien zijn allemaal eigendom van de beide provinciale Landschappen. Landschap Overijssel en Het Drents Landschap bezitten en beheren in

De grond wordt mechanisch bewerkt door de Landschappen

het Reestdal honderden hectares aan gras-en hooilanden, bossen, heideterreinen, monumentale gebouwen en nog veel meer.  Zoals historische essen ( vaak kleine akkers) waarop al eeuwen aan landbouw is gedaan.  Het zijn de mooiste plekjes waar we mogen zaaien ! De grond wordt door de Landschappen  losgemaakt en  vlak na het inzaaien nog een keer bewerkt. Wij zaaien in en aan de Overijsselse kant plaatsen we infopaneeltjes. Op deze website en op onze Facebookpagina houden we vanaf nu tot diep in de zomer de ontwikkeling van alle locaties bij.  We zijn blij met de contacten met beide Landschappen !