Dode bomen in de houtwal

Een afgezette houtwal.  Dode bomen en en veel takken op de grond.  Hoort dat wel ? Het antwoord is tweeledig: nee en ja. Hoe zit dat precies ?

geriefhout uit de houtwal

Dood hout hoort niet in een houtwal of houtsingel.  

Houtwallen, houtsingels en hakhoutbosjes waren vroeger belangrijke onderdelen van het boerenbedrijf.  Geplant door de boeren en ook heel regelmatig onderhouden.  Een houtwal bijvoorbeeld werd om de tien tot vijftien jaar tot op de grond afgezet.  Het geriefhout dat vrij kwam werd overal voor gebruikt: brandhout, takken voor in de oven, gereedschap (stelen) paaltjes, hekwerk.  Een grote eik  leverde hout op voor de uitbouw van de boerderij.  Houtwallen werden ook gebruikt als veekering of begrenzing van eigendommen.  Dat de flora en fauna zich heel erg thuis voelde in zo’n kleinschalig landschap speelde in het doen en denken van de boer niet of nauwelijks een rol. Een houtwal moest dus iets opleveren,  het draaide om opbrengst.  De economie stond centraal.

Dood hout hoort wel in een houtwal of houtsingel 

Deze landschapselementen, zoals houtwallen en houtsingels tegenwoordig worden genoemd, spelen in het boerenbedrijf geen rol meer. Sterker nog, honderden kilometers  aan wallen, singels en hagen zijn in de afgelopen decennia uit het landschap verdwenen.  In de moderne agrarische bedrijfsvoering passen ze niet, ze zijn onrendabel en lastig als je met grote machines langs de randen van je land rijdt.  Het kleine beetje aan boerennatuur, dat we nog hebben in ons land is vaak in beheer bij natuurbeschermingsorganisaties.  De houtwallen worden dan beheerd vanuit een heel ander standpunt. Geen economie, maar ecologie. Het beheer bestaat vaak wel uit

Vogels zitten graag in dode bomen, zoals deze geelgors

onderhoud, maar is gericht op flora en fauna.  Houtwallen dienen als verbindingswegen voor allerlei dieren, bieden voedsel en dekking.  Dode bomen zullen langzaam worden opgenomen door het ecosysteem  en veel planten en dieren zullen er van profiteren.  Dood hout hoort in de kringloop en moet niet als snippers verdwijnen in de Co2 en fijnstof producerende ovens van een biocentrale.  Takkenrillen zijn prachtige plekken voor vogels en kleine zoogdieren. en allerlei soorten insecten.

 

Meer weten over houtwallen en houtsingels ?

Over boerengeriefhout 

De houtwal als voedselleverancier 

Wees zuinig op de houtwal