Zaterdagmorgen 3 oktober 2020: Euro Birdwatch ! We doen mee.

Het is en blijft een prachtig Europees fenomeen: op de eerste zaterdag van oktober tellen vogelaars in zo’n veertig Europese landen ( Europa telt er 51) overtrekkende vogels.  Voor de vijfentwintigste keer organiseert Vogelbescherming Nederland dit vogelfeestje voor gemiddeld 160 telgroepen en vogelwerkgroepen in alle delen van het land. Waarom in oktober ? De vogeltrek is in volle gang en voor een heleboel soorten zijn de trekroutes naar het zuiden niet veilig. Het zijn niet alleen de hoogspanningsmasten en de windmolens die een slachting onder vogels aanrichten, het grootste gevaar komt van direct menselijk handelen als het vernietigen , verstoren en vervuilen van leef- en rustgebieden.  En dan noemen we nog niet eens de jacht! Het is nauwelijks voor te stellen, dat kwetsbare soorten, die in West en Noord- Europa met veel moeite worden beschermd , tijdens hun reis naar het overwinteringsgebied uit de lucht worden geschoten. Het gebeurt zelfs binnen de Europese Unie !  Vogelbescherming Nederland hoopt met de aandacht voor Euro Birdwatch deze problematiek maar weer eens onder aandacht te krijgen.

Indrukwekkende getallen

Elke jaar weer zijn de getallen van waargenomen vogels indrukwekkend. Gemiddeld worden er op deze dag in ons land ongeveer 200 soorten geteld. In 2014 vlogen 1.425.000 vogels over de telplekken. Dat was een record. In 2018 werden de meeste soorten gezien: 215. Ook wij hebben een record: in oktober 2010 telden we vanaf de uitkijkbult op Takkenhoogte maar liefst 52 soorten !  De Birdwatch van oktober 2013 mocht er ook zijn, toen werden 40 soorten gezien.  Vorig jaar op  5 oktober 2019 was het prachtig weer. De lucht was strakblauw, weinig wind en een lekker najaarszonnetje. Meer dan 1000 vogels werden geteld verdeeld over 39 soorten. Ook niet slecht.

Kom een keertje langs 

Op zaterdagmorgen 3 oktober installeren we ons op de grens tussen De Meeuwenplas en Takkenhoogte. Daar is een mooie open plek waar we goed zicht hebben op alles wat overvliegt.  Vorig jaar zaten we hier ook en dat is goed bevallen. Heb je zin om mee te doen of lijkt het je leuk om gewoon even langs te komen, je bent van harte welkom. Als je de ingang van de Meeuwenplas ( aan de Nieuwe Dijk gemeente De Wolden) neemt en het pad volgt, vind je ons vanzelf. Vergeet de verrekijker niet ! We tellen van 08.00 tot 12.00 u. 

Wil je meer info ? Stuur dan een mailtje naar nwgdereest@gmail.com.