Zeven jaar later……..

In oktober 2013 begonnen we in opdracht van Landschap Overijssel met het maken van twee “verjongingspekken” in de Haardennen. Van oorsprong was dit 70 ha grote bos een monocultuur van grove dennen, ooit geplant op een plek met veentjes, heide en stuifzand.  De boeren van toen zagen er blijkbaar geen heil in om er vruchtbaar akkerland van te  maken. En hout kon altijd van pas komen. Op een kaart uit 1815 op de website www.topotijdreis.nl bestaat de plek nog uit woeste gronden.  Pas rond 1900 is er duidelijk  sprake van een bos.  Van een dennenbos is nu al lang geen sprake meer.  Natuurlijk staan er nog dennen, hele oude soms, maar inmiddels heeft het bos zich ontwikkeld tot een mooi gemengd bos met eik, berk en grove den als dominante boomsoorten.

We zijn nu zeven jaar later.  We kennen de veerkracht van moeder natuur, dus is het interessant om een bezoekje aan de twee plekken te brengen.  Op beide locaties hebben talloze boompjes en struiken de ruimte ingenomen.  Het is er licht. Op zomers dagen moet het hier een oase zijn van zonnewarmte en rust. Een ideale plek voor dieren om zich op te warmen: vlinders, reptielen bijvoorbeeld. Grote bomen die we toen omgezaagd hebben liggen weg te rotten. Sommige dennen, die geringd zijn, staan nog overeind, andere zijn omgevallen.  Het zijn vooral vuilbomen die domineren, maar we zien ook zaailingen van berk, eik, grove den, krentenboom en lijsterbes. Landschap Overijssel wilde meer verjongingsplekken in de Haardennen om meer variatie aan te brengen in soorten en in leeftijdsopbouw. Dat lijkt op deze twee plekken goed te lukken. In dit blog legt boswachter Lennard ( op de Veluwe) uit waarom het maken van open plekken goed voor flora en fauna is.

Vuilbomen op verjongingsplek Haardennen