Nieuwe nestkasten

Onze vogelsectie bezit en beheert meer dan 400 kleine nestkasten, verdeeld over een aantal routes. Nestkastcontroleurs lopen in het broedseizoen regelmatig bij de kastjes langs, noteren het aantal eieren en de aantallen uitgevlogen jongen. De meeste kasten hangen in reservaatgebieden van Landschap Overijssel, vaak in het Reestdal.  Van bepaalde soorten, zoals de bonte vliegenvanger en de boomklever, worden de jongen geringd. Of dat dit jaar ook gebeurt is nog erg onzeker.  (Corona)  Houten kastjes gaan best lang mee, maar na verloop van tijd moeten ze worden vervangen.  Er verdwijnen ook kastjes en soms overleven ze een storm niet. Het is dus logisch dat er zo nu en dan weer even gezaagd en getimmerd moet worden.  Onze “huistimmerman” Wilco maakt de bouwpakketten en met een beetje hulp wordt de productie dan opgestart.  Best bewerkelijk allemaal, voorboren, schroeven erin, haakje in oogje, dekseltje aan stukje veiligheidsgordel geniet, plaatje nwg erop, dat zijn best veel handelingen bij elkaar. Maar het resultaat mag er zijn ? Wat zijn het prachtige kastjes!  Een aantal krijgt ook nog een marterkorfje.  Het broedseizoen kan beginnen !.

foto’s : Jose Batterink