Wie zaait zal niet oogsten 2021

Vervolg project landbouwgewassen, natuurakkers en bloemrijke akkerranden

Het is vrijdagmorgen 7 mei 2021.

Het weer werkt geweldig mee. Het is zo nu en dan windstil, de grond is vochtig en Piet ( Landschap Overijssel) heeft de gronden prachtig los gemaakt.  Bovendien wordt in de komende dagen een stijging van temperatuur verwacht ( werd tijd!)  en het gaat ook nog regenen. Wat een luxe ! Geweldig omstandigheden om te zaaien en alle kansen voor het zaaigoed om te ontkiemen. Dat mag ook wel, want de akkerkruiden die we deze morgen gaan zaaien zijn erg duur.  Resultaat willen we zien!  Geen zaad dat van droogte ligt te verpieteren. Om 10.00 ligt de kruiwagen vol met zakken boekweit, zomergranen en akkerkruiden. En natuurlijk de zaaikorven, want we zaaien op een ouderwetse ( nu heet dat duurzame) manier: uit de hand. Daar komt geen machine aan te pas. We hebben veel te doen vandaag, op vier locaties gaan we zaaien. Dus vanuit de werkschuur naast De Wheem op weg naar de Zuidberg ! We zijn met z’n vieren, aan handen geen gebrek.

Boekweit zaaien op de Zuidberg

De Zuidberg 

De Zuidberg is een mooi bolvormige es (akker) langs het kerkenpad achter de Reestkerk van Oud-Avereest. De meeste wandelaars kennen deze plek van het bankje en de verhalenpaal. Een paar jaar achter elkaar hebben we de akker met rust gelaten en niets ingezaaid. Er zat te veel bladrammenas in. Door regelmatig het gewas te bloten is deze dominante groenbemester verdwenen en doet de es weer mee in ons project.  Vanmorgen zaaien we de akker in met boekweit in combinatie met drie zomergranen: tarwe, gerst en haver. Straks in juni/juli weet je niet wat je ziet !  Honderden vlinders dwarrelen over de wit bloeiende zee van boekweit.

Strokenteelt op Den Westerhuis 

Aan de oostzijde van het graspad tussen de begraafplaats van Oud-Avereest en Den Westerhuis verbouwen we (oude) landbouwgewassen in stroken. Landschap Overijssel zaaide er in het najaar van 2020 al winterrogge.  Vorige maand, op 14 april,  zaaiden we op lange stroken zomertarwe, zomergerst en haver in. In oktober 2020 deden we dat al met het wintergraan emmertarwe. Op deze morgen maken we het feest compleet door de laatste twee stroken in te zaaien.  De ene met boekweit, de andere  als bloemrijke akkerrand.  Dit wordt weer een fantastische mooie plek !

Akkerrand ingezaaid met zaaimengsel van Cruydthoeck

De akkerrand wordt ingezaaid met eenjarige en tweejarige akkerkruiden. Het gaat om de volgende soorten:

 • Bolderik
 • Korensla
 • Grijskruid
 • Korenbloem
 • Slangenkruid
 • Gele ganzenbloem
 • Gewone margriet
 • Echte kamille
 • Witte honingklaver
 • Middelste teunisbloem
 • Bleke klaproos
 • Grote klaproos
 • Reukloze kamille
 • Akkerviooltje
 • Vlas
 • Boekweit

De kruiden worden gecombineerd met drie zomergranen.

Akkerrand langs wandelroute tussen Den Westerhuis en De Wildenberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkerrand langs zandpad

Een stukje verder, langs het zandpad dat naar het vonder over de Reest leidt hebben we vorig jaar een akkerrand ingezaaid met een mengsel van een-en tweejarige akkerbloemen.  Die strook laten we staan, die mag zich verder ontwikkelen.  Piet heeft de strook drie meter breder gemaakt. We zaaien hier eenjarige en tweejarige akkerbloemen in in combinatie met wat zomergranen en boekweit.  Dit wordt straks een interessante plek, want hier kunnen we een bloemrijke akkerrand van 1 en 2 jaar oud zien.

Randen natuurakker Balkbrug worden ingezaaid

Natuurakker bij de molen De Star in Balkbrug 

De natuurakker ligt er inmiddels drie jaar.  Piet heeft rondom de akker een vier meter brede strook zwart gemaakt. Het middengedeelte van de akker laten we met rust.  De randen zaaien we in met boekweit en in mindere mate akkerkruiden en zomergranen.  Het is altijd weer spannend wat het wordt.

De vijfde locatie

De vijfde plek ligt een eindje uit de route. Hier is niet Landschap Overijssel onze partner, maar Het Drentse Landschap. Vlak bij de prachtige boerderij ’t Ende ( De Stapel) ligt een mooie es.  Vorig jaar hebben we hier akkerranden ingezaaid en het grootste deel van de akker met boekweit. Nu laten we de randen staan en zaaien we de es in met boekweit in combinatie met haver.

In de winter blijven de gewassen staan. 

De titel van dit artikel zegt het al.  Dit project draait niet om productie of rendement. De gewassen blijven in de winter gewoon op het land staan. Daar profiteren heel veel soorten vogels, net als allerlei kleine zoogdieren en insecten.  Het rendement bestaat dus uit kansen voor flora en fauna.

Samenwerking en steun 

Dit project doen we samen met Landschap Overijssel (vier locaties) en Het Drentse Landschap (een locatie).  De beide provinciale landschappen leveren de zaden voor de granen en de boekweit. Wij bestellen bij Cruydthoeck de zadenmengsels van eenjarige en tweejarige akkerkruiden.   Uit de pot biodiversiteit van de gemeente Hardenberg  kregen we dit voorjaar een bijdrage voor de aanschaf van zadenmengsels voor het inzaaien van natuurakkers en bloemrijke akkerranden. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.  Wij plaatsen straks infopaneeltjes en houden de ontwikkelingen van de stroken, randen en akkers bij op deze website en op onze Facebookpagina.