Volop leven in de natuurakker

Vlak bij molen De Star in Balkbrug ligt “onze” natuurakker. De es is eigendom van Landschap Overijssel, net als de nabijgelegen graslanden en een deel van het Molenbos.  Twee jaar geleden zaaiden we de akker in met boekweit en vorig jaar met een mengsel van zomergranen en één-en tweejarige akkerkruiden. De akker blijft ’s winters onbewerkt liggen en is dan een voedselrijke plek voor allerlei vogels en kleine zoogdieren. In de zomermaanden zijn het vooral insecten die van de gevarieerde flora profiteren.

Weegbreeslangenkruid, boekweit en korenbloem

Middenterrein

Het midden van de akker is dit voorjaar niet bewerkt en hier mag moeder natuur haar gang gaan.  Grassen ( zoals struisgras) overheersen. Lange aren van winterrogge steken boven het veld uit.  Bloeiende planten zijn er niet zoveel, wel staat op een aantal plekken duizendblad en hier en daar een teunisbloem.  Wat wel erg duidelijk wordt als je door het middenstuk struint , zijn de enorme aantallen sprinkhanen en krekels. Het barst er van het leven.

De randen 

In het voorjaar zijn door Landschap Overijssel de randen van de akker ( ongeveer 6 meter breed)  licht geploegd. Op

Kleine vuurvlinder op boekweit

vrijdag 7 mei 2021 zaaiden we de randen in met boekweit, zomergranen en één- en tweejarige akkerkruiden.  Nu, eind juli liggen die stroken er prachtig bij.  De witte kleur van boekweit overheerst, maar er bloeit veel meer: gele ganzenbloem, bolderik, kamille, korenbloem, klaproos, en het veel minder bekende weegbreeslangenkruid. Zweefvliegen. vlinders, hommels en bijen vliegen van bloem naar bloem.

Naast deze natuurakker zaaide de natuurwerkgroep op Den Westerhuis en langs het kerkenpad achter de Reestkerk ook nog akkerranden, graanstroken en een es met boekweit in. Dit gebeurde in samenwerking met Landschap Overijssel.