Al twaalf jaar inventariseert Johan de vogels in de Tuinen van Mien Ruys

In De Toren van 09 juni 2021 een leuk artikel over Johan Tinholt, die in de Tuinen van Mien Ruys al 12 jaar het aantal vogelsoorten inventariseert.  Johan, lid van onze werkgroep, vierde dit voorjaar een opmerkelijk jubileum. Hij nam de zestigste soort waar.  

boomklever

Kleine Karekiet zingt in “De Tuinen”.

Op en top vogelaar. Zo noemt Johan Tinholt zichzelf, die onlangs de zestigste vogelsoort in de Tuinen Mien Ruys heeft waargenomen in de vorm van de Kleine Karekiet.  “Een mijlpaal, want nooit eerder zijn er zoveel vogelsoorten in De Tuinen ontdekt en met name de Kleine Karekiet is er nooit eerder gehoord of gezien”. De 68-jarige Dedemsvaarter vertelt vol passie over zijn “werk” voor de Tuinen Mien Ruys, die inmiddels weer geopend is voor publiek. Sinds 2009 komt hij er regelmatig om de verschillende vogelsoorten te inventariseren.

Natuurwerkgroep

“Destijds werd er een verzoek bij de Natuurwerkgroep de Reest gedaan, waar ik lid van ben, om de vogelsoorten te inventariseren. Precies een karweitje voor mij. Ik hou van de natuur in het algemeen en van vogels in het bijzonder. Bovendien woon ik dichtbij het Tuinencomplex aan de Moerheimstraat. Het is er heerlijk om te kijken naar de prachtige planten, bomen en struiken, maar ook om er te luisteren naar het gezang van de vele verschillende vogels”, vindt Tinholt.

ransuil

Bijzondere soorten

Zoals gezegd, heeft hij in de loop der jaren al zestig verschillende vogelsoorten in De Tuinen waargenomen, waaronder veel Merels en Heggenmussen, maar ook bijzondere soorten, zoals de Kerk- en Ransuil. “Ook de Grote Bonte Specht en de Groene Specht kun je volop in De Tuinen horen en zien. De Bosuil, die er met name rond 2017 veelvuldig te zien was, is er de laatste jaren helaas niet, maar wellicht komt deze nog terug. Ik ben blij met alle soorten, maar zou het helemaal fantastisch vinden als ik er ooit nog eens een Nachtegaal of Wielewaal zou aantreffen. Dat is nog niet gelukt, maar wat niet is kan komen ”, lacht de vogelaar.

Waarneming.nl

Uit ervaring weet hij dat de vogelstand voortdurend in beweging is. “De Grutto, die hier dertig jaar geleden bijvoorbeeld nog in grote getale voorkwam, is er nu bijna niet meer. Je maakt echt een sprongetje in de lucht als je nog ergens een paartje ziet,” meent Tinholt, die alle vogels, die hij ziet doorgeeft aan het landelijke Platform Waarneming.nl, zodat men kan zien waar de verschillende vogelsoorten voorkomen. Hij noemt Dedemsvaart geen bijzonder vogelgebied en een vrij witte vlek op het gebied van waarnemingen, omdat niet heel veel mensen hier gegevens doorgeven. Tinholt doet het echter met liefde. Voor zichzelf, maar ook voor De Tuinen, waar hij de komende jaren nog veel meer vogelsoorten hoopt aan te treffen. Wilt u ook genieten van het kleurrijke en gevarieerde vogelgezang in De Tuinen Mien Ruys, breng dan een bezoek aan het prachtige Tuinencomplex aan de Moerheimstraat in Dedemsvaart. “Je kunt er heerlijk rustig wandelen, prachtige tuinen zien, je hart ophalen.” Een echte belevenis”,  prijst Tinholt. 

De vogels van De Tuinen. in willekeurige volgorde:

blauwe reiger                                       wilde eend

houtduif                                                holenduif

sperwer                                                 buizerd

gierzwaluw                                           huiszwaluw

goudhaantje                                         winterkoning

pimpelmees                                          koolmees

koperwiek                                             merel

grote bonte specht                               groene specht

zwartkop                                               tjiftjaf

tuinfluiter                                              boomklever

bonte vliegenvanger                             grauwe vliegenvanger

spreeuw                                                 kauwtje

goudvink                                                vink

appelvink                                               huismus

ijsvogel                                                  pestvogel

bosuil                                                     kerkuil

mandarijneend                                      meerkoet

Turkse tortelduif                                    koekoek

ransuil                                                    boomvalk

heggenmus                                            roodborst

glanskop                                                staartmees

boerenzwaluw                                       grote lijster

zanglijster                                             kramsvogel

fitis                                                        braamsluiper

boomkruiper                                         kleine karekiet

zwarte kraai                                          Vlaamse gaai

ekster                                                    groenling

keep                                                       sijs

havik                                                      houtsnip

waterhoen                                             ringmus

gekraagde roodstaart liet zich nog niet zien

Verder vermeldt Johan een aantal soorten die hij in de afgelopen jaren niet gezien of gemist heeft:

gekraagde roodstaart                            witte kwikstaart

kneu                                                       putter

kuifmees                                                zwarte mees

torenvalk

 

 

 

 

 

En dan zijn er nog drie wenssoorten :

nachtegaal                                             wielewaal

spotvogel

Johan hoopt in de komende jaren de zeventig soorten te halen.