Euro Birdwatch 2022 : geen topper

Uiteindelijk viel het weer mee.  De week voorafgaand aan zaterdagmorgen 1 oktober2022 was heel aardig, maar juist voor de dag van de jaarlijkse Euro Birdwatch werd veel  regen en harde wind voorspeld. De regen viel gelukkig vooral ’s nachts, maar de wind was nog wel een dingetje. Die kwam uit het zuidwesten en was bij vlagen duidelijk aanwezig. Voor zuidwaarts trekkend vogels niet gunstig. Dat hebben we ervaren.  Op de grens tussen de Meeuwenplas en Takkenhoogte keken we van 08.00 tot 12.00 u. naar alles wat over ons heen vloog.  Wat aantallen betreft mochten we niet klagen, wat het aantal soorten betreft hebben we wel betere Birdwatchdagen gehad.

Het aantal soorten dat overvloog vind je hier : https://www.trektellen.nl/count/view/1513/20221001 

Waarom de Euro Birdwatch ?

Vanuit het noorden en oosten van Europa komen miljoenen vogels in beweging, allemaal op weg naar hun wintergebieden. Ons land ligt precies op de route van veel van deze trekvogels. De Euro Birdwatch is een prachtige kans om hier iets van mee te krijgen. Dit internationale evenement wordt altijd gehouden op de eerste zaterdag van oktober.  Het is een megatrekvogeltelling, waarbij verspreid over heel Europa door tienduizenden vogelaars overtrekkende vogels worden geteld. Natuurlijk gaat het niet alleen om het tellen. Deze dag is er ook om aandacht te schenken aan vogels en hun leefgebieden. Vaak zijn het gebieden die onder druk staan. Hoe meer draagvlak om hier wat aan te doen, hoe beter. Daarnaast is het ook heel erg leuk om samen met anderen naar vogels te kijken.