De heide krijgt een weer mooie rand

Een mooie werkplek. Prachtig weer. Goed gereedschap. Tien vrijwilligers die er zin in hebben. Wat kan werken in het landschap toch mooi zijn. Met elkaar klussen in de natuur ( lees: cultuurlandschap, Nederlandse natuur is vooral mensenwerk),  lekker in de frisse buitenlicht en volop in beweging. Wat wil je nog meer ?  De locatie van deze zaterdagmorgen 8 oktober 2022 is een klein heideveld op De Poele.  Het terrein kent een strakke scheiding tussen bos en heide. De rand bestaat uit tientallen hoge vaak kaarsrechte berken en van een geleidelijke overgang van heide naar bos is geen sprake meer. Dat gaat deze morgen veranderen.  De berken worden omgezaagd. Takken worden de bosrand in gesleept en op rillen gelegd.  Stammen worden verwerkt tot stapels brandhout.  In de komende jaren zullen al die bomen weer gaan uitlopen en zorgen voor een vegetatie waar vogels voedsel en nestgelegenheid vinden, waar vlinders en andere insecten zich kunnen opwarmen in de ochtendzon. De takkenrillen zijn prachtige schuilplekken voor kleine zoogdieren en kleine zangvogels als winterkoning, roodborst en heggenmus. Aan het eind van de morgen blijkt: het werk is nog lang niet klaar. Zaterdag 12 november gewoon weer verder !

De heide krijgt meer licht en ruimte