Over een jonge torenvalk zonder watervrees

De Belt Dedemsvaart. Het is 16 juli 2022.  Een jonge torenvalk krijgt een ring met nummer NLA 3844582 van “onze” ringer Henri Timmer.  De kast waarin het jong opgroeit hangt op De Belt 2. Het jong is nog niet vliegvlug op het moment van ringen. Het geslacht is niet bekend.  Verder niets bijzonder te melden. Ook al gaat het niet geweldig met de torenvalk in ons land,  het aantal torenvalken neemt sinds 1990 gestaag af,  in onze regio kom je ze nog best wel tegen.  Torenvalkpopulaties zijn erg gevoelig voor het aanbod aan muizen. Dat is het ene jaar beter dan het andere.  De grootste oorzaak van de achteruitgang ligt in de verandering van het agrarische landschap.  Te grootschalig, productiegericht en bijna geen landschapselementen zoals ruige hoekjes, en akkerranden  niet gemaaide slootranden,  bermen die maar twee keer per jaar worden gemaaid,  struweel, enz.

Jonge torenvalk wordt gering. Niet het jong uit dit verhaal.

Waar blijven de uitgevlogen jonge torenvalken ? 

Een logische vraag. Op een dag is de kast leeg.  De jongen zijn letterlijk (uit) gevlogen.  Waar blijven ze ? Een aantal jaren geleden verscheen een geweldig standaardwerk:  Ecologische atlas van de Nederlandse roofvogels. Daarin staat informatie over de dispersie, trek en overleving van jonge torenvalken :

“Onderzoeken in Drenthe laten zien dat jonge torenvalken zich in juli al beginnen te verspreiden.  De vogels zwerven alle kanten op, waarbij mogelijk alleen de Noordzee als barrière fungeert. In juli en augustus zoeken de jongen foerageergebieden (dispersie) , de tweede  verplaatsing vindt plaats in oktober.  In de herfst gaan de afgelegde afstanden vooral in zuidwestelijke en zuidoostelijke richting. In februari en maart maken de jonge vogels een terugtrekkende beweging richting de geboorteplaats. De gemiddelde afstand die een jonge torenvalk aflegt in het eerste levensjaar is 60 km.  De meeste jongen vestigen zich in de jaren hierna als broedvogel  binnen 50 km van hun geboorteplek. “ Tot zover Rob Bijlsma in de Ecologische Atlas.

Dan krijgt Henri een terugmelding over ringnummer NLA …3844582. De jonge valk uit De Belt. Uit Groot Brittannië. Om precies te zijn uit Bow in zuidwest Engeland. De afstand tussen De Belt en Bow is 734,9 km.  Op 13 november 2022 dood gevonden in een klein Engels dorpje.  Van de omstandigheden, doodsoorzaak e.d. is niets bekend.  Tegen een raam gevlogen ? Verkeersslachtoffer ? Wist ie niet dat de auto’s daar vooral van links komen ? Ook interessant:  wat heeft deze vogel bezield om de Noordzee  (of het Nauw van Calais) over te steken en zijn/haar geluk in Groot Brittannië te zoeken ?  Meegenomen door een noordoostelijke wind ? Te veel drukte gezien in ons land en te weinig plekken met muizen ?  We zullen het nooit weten.  Maar met de beschikbare informatie over de trek van jonge torenvalken kunnen we wel zeggen dat dit een heel avontuurlijk exemplaar is geweest.

Met dank aan Henri Timmer. (ringgegevens)

Plaats van ringen en plaats van vondst.