Bericht van de vogelsectie : update broedseizoen 2018

Afgelopen dagen waren de temperaturen enorm hoog voor de tijd van het jaar. De thermometer gaf regelmatig temperaturen aan van boven de 30 graden. Dit zal voor de jonge vogels in de nestkasten ook geen pretje geweest zijn. Voedsel was er daarentegen genoeg, de bomen werden kaal gevreten door de enorme hoeveelheid rupsen en

gekraagde roodstaart

wie er door het bos liep ondervond al gauw dat de muggen ook volop aanwezig waren. Door de koude dagen in april vielen de broedsels van de mezen tegen. De broedsels die er waren waren wel goed,  in de kast 10 tot 12 juveniele Koolmezen, Pimpelmezen nog 1 of 2 meer. De Boomklevers lieten het erg afweten.  Misschien geven ze de voorkeur aan meer natuurlijkere holtes, dat zou ook een oorzaak kunnen zijn.

Verstoord 

De Bonte vliegenvangers doen het tot nu toe aardig goed. Een deel van de nestkastroutes heeft veel last van verstoring, nestkasten verlaten, leeggeroofd, soms lijkt het wel of er gevochten is in de kast. Het blijft voor ons weer een raadsel. Sinds jarenweer een broedgeval van de Gekraagde Roodstaart, hier van zijn de jongen inmiddels uit het ei gekropen en worden eerdaags

geringd. Inmiddels zijn er 225 jonge vogels geringd. Maar liefst 33 adulte vogels en 13 adulte vogels terug gevangen.

jonge koolmezen en pimpelmezen in één kast