Contacten tussen ´De Drie´

Een aantal jaren terug kwamen de drie natuurbeschermingsverenigingen IJhorst/Staphorst, natuurvereniging Zuidwolde en de natuurwerkgroep de Reest met enige regelmaat bij elkaar.  Echter,  de contacten kwamen op een laag pitje te staan en doofden uiteindelijk uit. Het enige dat overbleef was het opsturen van elkaars nieuwsbrieven/ – bladen.  De natuurwerkgroep de Reest  nam het initiatief om het overleg nieuw leven in te blazen en zocht contact. Dat leverde direct positieve reacties op.  Een afspraak was dan ook gauw gemaakt.

Op dinsdagavond 5 juni kwamen de zes vertegenwoordigers van ´de drie` bij elkaar in De Wheem.  Het werd een avond bewust zonder agenda. Gewoon om te luisteren naar elkaar en te horen waar elke vereniging mee bezig is.  En dan blijkt dat we als organisatie allemaal een eigen gezicht hebben.  We doen niet allemaal hetzelfde.  Natuurlijk is er veel overlap, maar verschillen zijn er ook.  Er is ook veel dat ons bindt. Bijvoorbeeld de bescherming van de biodiversiteit in het Reestdal.  En nog veel meer.  We spreken af elkaar weer regelmatig te ontmoeten. We kunnen veel voor elkaar betekenen.  Samen zijn we sterker. De volgende bijeenkomst staat gepland voor november.

Meer info over de twee andere verenigingen

Natuurvereniging Zuidwolde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurbeschermingsvereniging IJhorst/Staphorst