Draaihals in het net

Naast het coördineren van onze vogelsectie en het ringen van onze nestkastvogels heeft Judith Schmidt nog een andere passie :  een eigen vogelringstation.  In de tuin wordt regelmatig een mistnet gespannen.  Het net is voor vogels nagenoeg onzichtbaar.  Zitten ze eenmaal in het net,  dan worden ze er door Judith voorzichtig uitgehaald, geregistreerd en geringd.  Niet iedereen kan zo maar in de tuin vogels vangen. Daar moet je een vergunning voor hebben. Voor het ringen overigens ook. Bij het Vogeltrekstation zijn in ons land tientallen ringstations aangesloten. Het station van Judith heet De Smidse.  Op de website trektellen.nl kun je alle gegevens van dit station lezen. Het is het enige station in het Reestdal.

Draaihals

Het is altijd maar afwachten wat er in het net vliegt, maar een draaihals is wel een heel bijzondere vogel. En een mooie vogel ook.  Het is een soort specht. Het hoofdvoedsel bestaat uit mieren. Er broeden maar weinig draaihalzen in ons land.  De grootste kans om een draaihals te zien heb je tijdens de trek.  Veel draaihalzen vliegen in de nazomer vanuit Scandinavië naar Afrika.  De vogel die Judith ringde was misschien ook op weg naar het warme zuiden.

Op vogelringstation De Smidse zijn inmiddels honderden vogels geringd.  Bijzondere s oorten ook, zoals goudvink, grauwe vliegenvanger, sperwer, keep en kleine bonte specht. Maar liefst 49 soorten tot nu toe!