Vogelsectie

De vogelsectie van de natuurwerkgroep bezit meer dan 400 kleine nestkasten, tientallen kerkuilen-,steenuilen-en torenvalkkasten en acht paalnesten voor ooievaars. Een aantal vogelsoorten wordt geringd. De werkgroep doet mee aan verschillende vogeltellingen, organiseert vogelcursussen, excursies en nog veel meer.

Jaar van de boerenzwaluw

De natuurwerkgroep gaat meedoen met het boeren-zwaluwproject van SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland. Deze twee organisaties hebben  2011 uitgeroepen tot het jaar van de  boerenzwaluw. Er zijn gelukkig nog genoeg boerenzwaluwen in ons land, maar de soort zit wel…
Lees meer

Leven in de nestkast

Het broedseizoen is in volle gang. In de meer dan 400 kleine nestkasten van de vogelsectie heerst topdrukte. Nou ja, drukte is een groot woord, want er wordt momenteel vooral gelegd en gebroed. De meest voorkomende soorten, de koolmees, de  pimpelmees…
Lees meer